Gruvor och malmer

STUDY
PLAY
Bushveld
PGM, Fe, Ti, Sn, Cr, Va

Differentierad lopolitintrusion (troligtvis från hotspot)
Sudbury
Nickel, Koppar, PGE och guld

Ni-bärande sulfidmalmer i lagrade mafiska intrusiv. Nickelbärande Astroblem.
Norilsk-Talnakh
Cu, Ni, PGM

Sulfidiska nickelmalmer i platåbasalter (siberian traps) och koppar-nickel malmer i lagrad gabbro (oblandbar sulfidvätska som tar med sig metaller från stora volymer magma på väg till ytan.)
Skaergaard
PGM, Guld.

Sulfidmalmer relaterade till hotspot aktivitet
Snap Lake
Diamant

Kimberlit som följt en krokig väg genom sprickor i omgivande granit.
Diavik
Diamant

Kimberlit
Pea Ridge
järnoxidmalm
Iron Mountain
järnoxidmalm
Grängesberg
järnoxidmalm
Larap
järnoxidmalm
Kiruna
Magnetit-Hematit-Apatitmalm

Magmatisk segregation, natriumanrikning vid låg syrefugasitet och apatit (flusspat) som sänker smälttemperaturen.
Bingham Canyon
Porphyry copper

Kristallrik magma genom berg, när magman kallnar och kristalliseras skapas en stor magmatisk kropp med stora kristaller i ett finkornigt matrix (porfyr)
Kupferschiefer
Sedimentärt avsatt malm
koppar och silverförande skiffer i tjocka lager av gips, kalcit och basmetal-"veinlets".
Zambiska kopparbältet
Sedimentärt avsatt malm

Koppar tillsammans med lite järn och kobolt
Hypotermal
-Djup temperatur: 3000-15000, 300 -600 C
-Karakteristiska malmer och malmmineral: Magnetit, Specularite, Pyrrhotit, Kassiterit, Arsenikkis, Molybdenit, Bornit, Kopparkis, Wolframit, Guld, Scheelite, Blyglans, Zinkblände (marmatite). Au, Sn, Mo, W,Cu, Pb, Zn, As
- Associerade hydrotermala omvandlingar: Albitisation, Turmalinisation, Rutil bildning, sericitisation i silikat bergarter, kloritisation. Bergväggen är ofta knaprigt och skimmrande.
Meso
-Djup temperatur: 1200-4500, 200-300 C
-Karakteristiska malmer och malmmineral: Guld, Kopparkis, Bornit, Zinkblände, Blyglans, Enargite, Chalcocite, Bournonite, Niccolite, Argentite, Pitchblende, Cobalite, Tetrahedrite, Sulfosalt. Au, Ag, Cu, As, Pb, Zn, Ni, Co, W, Mo, U etc.
- Associerade hydrotermala omvandlingar: Intensiv kloritisation, Karbonisation eller sericitisation.
Väggen ofta matt
Epi
-Djup temperatur:nära ytan - 1500, 50- 200 C
-Karakteristiska malmer och malmmineral: Guld, Silver, Markasit, Zinkblände, Blyglans, Kopparkis, Cinnabar, Jamesonit, Stibnite, Realgar, Orpiment, Ruby Silver. Pb, Zn, Au, Ag, Hg, Sb, Cu, Se, Bi, U.
- Associerade hydrotermala omvandlingar: Ofta urlakad, annars chertifikation, kaolinisation, pyritisation, dolomitisation, kloritisation.
Tele
-Djup temperatur:på/nära ytan, +/-100 C
-Karakteristiska malmer och malmmineral: Blyglans, Zinkblände, Markasit, Cinnabar etc. Pb, Zn, Cd, Ge.
- Associerade hydrotermala omvandlingar: Dolomitisation och chertifikation.
SEDEX
bly, zink och baryt (silver, koppar, guld, bismut och wolfram)

distinkta grupper av malmer bildade i bassänger på havsbotten till följd av hydrotermal aktivitet under kontinental rifting. De hydrotermala fluiderna möter kallt havsvatten och fäller ut mineraler vilket leder till stratiform malm.
Zinkgruvan
SEDEX (zink, bly)
Kiirunavaara
magmatisk järnoxidmalm
Witwatersrand basin
Metamora guldförande konglomerat
Nolan Gold mine
Placer deposit
Musongati laterites
Ni

Residual malm (limonite, saprolite)