44 terms

Cymraeg - Welsh -Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 8

STUDY
PLAY
am
at (time)
amserlen
timetable
awr
hour
awyren
aeroplane
Beth yw'r amser?
What's the time? (informal)
Bydd e'n dechrau am bedwar
It will start at 4
Bydd e'n dechrau'n gynnar
It will start early
Bydd e'n dechrau'n hwyr
It will start late
chwarter wedi chwech
a quarter past 6
codi
to get up/lift/pick up/build
cwpla
to finish (informal/colloquial)
cyngerdd
concert
cynnar
early
cyrraedd
to arrive/reach/get to
dechrau
to start
deuddeg o'r gloch
12 o'clock
dosbarth
class
Dw i'n codi am bump
I get up at 5
dydd Sul diwetha'
last Sunday
Faint o'r gloch yw hi?
What time is it? (formal)
fel arfer
usually
fferi
ferry
gadael
to leave
gêm
game
gorffen
to finish (formal/written)
hanner awr wedi wyth
half past 8
hwyr
late
i
to (time)
Mae hi'n bum munud i dri
It's 5 (minutes) to 3
munud
minute
newydd droi naw
just gone 9
Pryd bydd y cyngerdd yn dechrau?
When will the concert be starting?
Pryd wyt ti'n codi?
When do you get up?
Pryd?
When?
pum munud ar hugain i
25 (minutes) to
rhaglen
programme
sioe
show
tacsi
taxi
tan
until
tua deg o'r gloch
about 10 o'clock
ugain munud i saith
20 (minutes) to 7
un ar ddeg o'r gloch
11 o'clock
un o'r gloch ar ei ben
1 o'clock exactly
wedi
past (time)