NAME

Question types


Start with


Question limit

of 18 available terms
(1 exact duplicate found)

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

6 Multiple choice questions

 1. päevituma
 2. (rinna)märk
 3. oluline; olulise tähtsusega
 4. teema
 5. ühine
 6. põlvini ulatuva pikkusega

6 True/False questions

 1. miniskirtkorralik; puhas; kena

        

 2. sleeve; long-sleeved; short-sleevedkäis; varrukas; pikkade käistega; lühikeste käistega

        

 3. casualühine

        

 4. get sunburntpäikesepõletust saama

        

 5. notes; take notesmärkmed; märkmeid tegema

        

 6. blazerbleiser; jakk