NAME

Question types


Start with


Question limit

of 18 available terms
(1 exact duplicate found)

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

6 Multiple choice questions

 1. miniseelik
 2. korralik; puhas; kena
 3. käis; varrukas; pikkade käistega; lühikeste käistega
 4. teema
 5. ühine
 6. näiteks

6 True/False questions

 1. get sunburntpäevituma

        

 2. essentialvaba; sundimatu

        

 3. a couple of timespaar korda

        

 4. badge(rinna)märk

        

 5. nearlykorralik; puhas; kena

        

 6. get suntannedpäevituma