NAME

Question types


Start with


Question limit

of 18 available terms
(1 exact duplicate found)

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

6 Multiple choice questions

 1. päevituma
 2. peaaegu
 3. oluline; olulise tähtsusega
 4. ese; üksus; ühik; riietusesemed
 5. bleiser; jakk
 6. käis; varrukas; pikkade käistega; lühikeste käistega

6 True/False questions

 1. commonjahe; külmavõitu; vilu

        

 2. miniskirtminiseelik

        

 3. neatkorralik; puhas; kena

        

 4. topicteema

        

 5. chillypeaaegu

        

 6. knee-lengthpõlvini ulatuva pikkusega