NAME

Question types


Start with


Question limit

of 18 available terms
(1 exact duplicate found)

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

6 Multiple choice questions

 1. näiteks
 2. peaaegu
 3. ese; üksus; ühik; riietusesemed
 4. ühine
 5. päikesepõletust saama
 6. miniseelik

6 True/False questions

 1. casual(rinna)märk

        

 2. badgebleiser; jakk

        

 3. neatpeaaegu

        

 4. a couple of timespaar korda

        

 5. topickorralik; puhas; kena

        

 6. essentialvaba; sundimatu

        

Create Set