NAME

Question types


Start with


Question limit

of 18 available terms
(1 exact duplicate found)

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

6 Multiple choice questions

 1. bleiser; jakk
 2. korralik; puhas; kena
 3. ese; üksus; ühik; riietusesemed
 4. päikesepõletust saama
 5. märkmed; märkmeid tegema
 6. käis; varrukas; pikkade käistega; lühikeste käistega

6 True/False questions

 1. get suntannedpäikesepõletust saama

        

 2. topicteema

        

 3. chillypeaaegu

        

 4. casualvaba; sundimatu

        

 5. nearlypeaaegu

        

 6. commonteema

        

Create Set