NAME

Question types


Start with


Question limit

of 18 available terms
(1 exact duplicate found)

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

6 Multiple choice questions

 1. korralik; puhas; kena
 2. miniseelik
 3. päikesepõletust saama
 4. näiteks
 5. teema
 6. paar korda

6 True/False questions

 1. nearlypeaaegu

        

 2. get suntannedpäevituma

        

 3. chillypeaaegu

        

 4. casualkorralik; puhas; kena

        

 5. sleeve; long-sleeved; short-sleevedkäis; varrukas; pikkade käistega; lühikeste käistega

        

 6. commonvaba; sundimatu