NAME

Question types


Start with


Question limit

of 18 available terms
(1 exact duplicate found)

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

6 Multiple choice questions

 1. bleiser; jakk
 2. (rinna)märk
 3. märkmed; märkmeid tegema
 4. paar korda
 5. ühine
 6. näiteks

6 True/False questions

 1. topic(rinna)märk

        

 2. knee-lengthkorralik; puhas; kena

        

 3. neatpeaaegu

        

 4. sleeve; long-sleeved; short-sleevedmärkmed; märkmeid tegema

        

 5. get sunburntpäevituma

        

 6. miniskirtkorralik; puhas; kena