25 terms

3V Nieuw Nederlands - Woordenschat H3

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Geobsedeerd
In beslag genomen door er voortdurend aan te denken.
Hachelijk
Gevaarlijk, netelig
Cryptisch
Geheimzinnig
Hallucinerend
Geestverruimend
Scenario
Gebeurtenis, beschrijven van wat er gaat gebeuren.
Astroloog
Iemand die op basis van de stand van sterren en planeten uitspraken doet over je levensloop.
Futuroloog
Iemand die op basis van onderzoek uitspraken doet over toekomstige ontwikkelingen.
Constellatie
Stand van zaken.
Verschiet
Verte, toekomst
Private
Particulier, niet openbaar
Irrationeel
Niet met het verstand beredeneerd
Casual verband
Verband van oorzaak en gevolg
Occulte
Duistere, magische
Analyse
Ontleedt, aan een ontleding onderwerpt.
Provocerend
Uitdagend, uitlokkend
Onorthodoxe
Niet starre
Visionaire
Ziener
Aanwas
Toename, groei
Duurzaam
Blijvend, zo weinig mogelijk schade aan het milieu opleverend.
Globalisering
Mondialisering, het wereldwijd worden met namens economie.
Doemdenkers
Zwart kijkers
Relativeren
Op het betrekkelijke van iets wijzen
Prognose
Voorspelling
Ontluikende
Zich openende, zich ontwikkelende.
Nanotechnologie
Technologie die zich bezighoudt met de ontwikkeling van materialen en componenten met het formaat van moleculen en atomen.