25 terms

3V Nieuw Nederlands - Woordenschat H4

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Ruimtelijke ordening
Het inrichten van de beperkte ruimte die er is.
Planogen
Mensen die beroepsmatig voorstellen doen en plannen maken voor de inrichting van de ruimte.
Bestemmingsplannen
Ontwerpen waarin vastgelegd is wat er met bepaalde gebieden of ruimten gebeurt.
Multifunctionele
Met meerdere of vele functies
Mobiliteit
Beweeglijkheid, mogelijkheid om je te verplaatsen
Katalysator
Iets wat een bepaald proces aanjaagt of bevordert
Urbanisatie
Verstedelijking
Periferie
Rand
Demografische
Wat de bevolkingssamenstelling betreft
Transitie
Overgang
Schaalvergroting
Verschijnsel dat alles op een veel grotere schaal plaatsvindt
Areaal
Gebied
Teloorgang
Ondergang, verval, verdwijning
Lokale
Plaatselijke
Een vicieuze cirkel
Kringloop
Faciliteiten
Voorzieningen
Allerhande
Velerlei
Faciliteren
Iets door bepaalde maatregelen makkelijker maken, geld of middelen beschikbaar maken.
Hypotheekrenteaftrek
Fiscale mogelijkheid om de rente die je betaalt voor een lening op een huis, in mindering te brengen op je inkomen
Revitaliseren
Nieuw leven inblazen
Weerspiegelt
Ziet men terug in, een weergave zijn van jezelf
Agglomeratie
Steden met aangegroeide gemeenten
Soelaas
Verlichting, hulp
Cynisch
Sarcastisch
Louter
Slechts, alleen maar