NAME

Question types


Start with


Question limit

of 47 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. missile
 2. overthrow
 3. spear
 4. sword
 5. force
 1. a megdöntés/megdönt
  (vezetőt, kormányt)
 2. b kard
 3. c alakulat
  (armed/security/peace-keeping/rebel ~)
 4. d lövedék, rakéta
 5. e lándzsa

5 Multiple choice questions

 1. ágyútűz
 2. pajzs
 3. puccs
  (military)
 4. orvlövész
 5. forradalom

5 True/False questions

 1. surrendertúlélő

        

 2. the woundeda sérültek

        

 3. bullettmegver/vereség
  (A beat B.)

        

 4. casualtyáldozat

        

 5. cannoneerágyútűz