NAME

Question types


Start with


Question limit

of 47 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. place ... under a state of siege
 2. shield
 3. civilian
 4. wound
 5. ally (yourself) (with sy)
 1. a sérülés/megsérül (főként fegyver által)
 2. b civil
 3. c ostrom állapotot idéz elő
 4. d pajzs
 5. e szövetséges, szövetkezik

5 Multiple choice questions

 1. ostrom alá von
 2. megdöntés/megdönt
  (vezetőt, kormányt)
 3. áldozat
 4. íj
 5. alakulat
  (armed/security/peace-keeping/rebel ~)

5 True/False questions

 1. machine gunostrom

        

 2. trooppuccs
  (military)

        

 3. missilemegszűnik/megszüntet

        

 4. arrowcsapat (katonai)

        

 5. refugeelázadó