NAME

Question types


Start with


Question limit

of 47 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. rebel
 2. declare
 3. break out
 4. spear
 5. civil war
 1. a polgár háború
 2. b lándzsa
 3. c hivatalos bejelentés
  (declare war on sy)
 4. d lázadó
 5. e kezdődik
  (Fighting broke out between A and B.)

5 Multiple choice questions

 1. lövedék/lő
 2. csapat (katonai)
 3. elfog
  (take sb prisoner)
 4. ostrom alá von
 5. ostrom állapotot idéz elő

5 True/False questions

 1. arrowíj

        

 2. refugeemenekült

        

 3. missileorvlövész

        

 4. revolutioncivil

        

 5. lootfosztogat