NAME

Question types


Start with


Question limit

of 47 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. bullett
 2. coup
 3. troop
 4. spear
 5. loot
 1. a csapat (katonai)
 2. b fosztogat
 3. c lövedék
 4. d lándzsa
 5. e puccs
  (military)

5 Multiple choice questions

 1. megadás/megadja magát
 2. menekült
 3. sérülés/megsérül (főként fegyver által)
 4. felrobbant
  (make sg explode)
 5. túlélő

5 True/False questions

 1. lay siege toostrom alá von

        

 2. cannonballágyúgolyó

        

 3. siege of Troyostrom

        

 4. hostagetúsz
  (take/hold ~)

        

 5. shellpajzs