NAME

Question types


Start with


Question limit

of 47 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. hostage
 2. wound
 3. troop
 4. revolution
 5. declare
 1. a hivatalos bejelentés
  (declare war on sy)
 2. b csapat (katonai)
 3. c sérülés/megsérül (főként fegyver által)
 4. d túsz
  (take/hold ~)
 5. e forradalom

5 Multiple choice questions

 1. civil
 2. lázadó
 3. lövedék, rakéta
 4. elfog
  (take sb prisoner)
 5. megdöntés/megdönt
  (vezetőt, kormányt)

5 True/False questions

 1. defeatvisszavonulás/visszavonul
  (veszély/fenyegetettség miatt)

        

 2. refugeemenekült

        

 3. ceasefirefegyverszünet

        

 4. forceostrom

        

 5. lay siege toostrom alá von