NAME

Question types


Start with


Question limit

of 47 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. siege of Troy
 2. casualty
 3. declare
 4. blow up
 5. cannonball
 1. a felrobbant
  (make sg explode)
 2. b hivatalos bejelentés
  (declare war on sy)
 3. c ágyúgolyó
 4. d Troja ostroma
 5. e áldozat

5 Multiple choice questions

 1. elfog
  (take sb prisoner)
 2. gépfegyver
 3. megdöntés/megdönt
  (vezetőt, kormányt)
 4. forradalom
 5. ágyútűz

5 True/False questions

 1. survivormegadás/megadja magát

        

 2. defeatvisszavonulás/visszavonul
  (veszély/fenyegetettség miatt)

        

 3. cannonlövegkezelő

        

 4. troopcsapat (katonai)

        

 5. spearorvlövész