NAME

Question types


Start with


Question limit

of 47 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. refugee
 2. troop
 3. wounded
 4. survivor
 5. force
 1. a menekült
 2. b csapat (katonai)
 3. c alakulat
  (armed/security/peace-keeping/rebel ~)
 4. d túlélő
 5. e sérült

5 Multiple choice questions

 1. forradalom
 2. lövedék/lő
 3. szövetséges, szövetkezik
 4. felrobbant
  (make sg explode)
 5. megver/vereség
  (A beat B.)

5 True/False questions

 1. the woundeda sérültek

        

 2. rebelmegszűnik/megszüntet

        

 3. withdrawvisszavonulás/visszavonul
  (taktikai okokból)

        

 4. declaremegszűnik/megszüntet

        

 5. overthrownyílvessző