NAME

Question types


Start with


Question limit

of 47 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. cease
 2. casualty
 3. missile
 4. troop
 5. advance
 1. a előrenyomulás/előrenyomul
 2. b csapat (katonai)
 3. c lövedék, rakéta
 4. d megszűnik/megszüntet
 5. e áldozat

5 Multiple choice questions

 1. Troja ostroma
 2. nyílvessző
 3. menekült
 4. fosztogat
 5. túsz
  (take/hold ~)

5 True/False questions

 1. blow upfelrobbant
  (make sg explode)

        

 2. surrendermegadás/megadja magát

        

 3. cannonballágyútűz

        

 4. woundedsérülés/megsérül (főként fegyver által)

        

 5. rebellázadó