NAME

Question types


Start with


Question limit

of 47 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. loot
 2. break out
 3. bow
 4. capture
 5. sword
 1. a fosztogat
 2. b elfog
  (take sb prisoner)
 3. c íj
 4. d kard
 5. e kezdődik
  (Fighting broke out between A and B.)

5 Multiple choice questions

 1. ágyúgolyó
 2. civil
 3. Troja ostroma
 4. menekült
 5. a sérültek

5 True/False questions

 1. ally (yourself) (with sy)szövetséges, szövetkezik

        

 2. cannonadeágyútűz

        

 3. overthrowmegdöntés/megdönt
  (vezetőt, kormányt)

        

 4. defeatvisszavonulás/visszavonul
  (veszély/fenyegetettség miatt)

        

 5. rebellázadó