NAME

Question types


Start with


Question limit

of 47 available terms

Advertisement
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. cannoneer
 2. rebel
 3. retreat
 4. bullett
 5. withdraw
 1. a visszavonulás/visszavonul
  (veszély/fenyegetettség miatt)
 2. b lövegkezelő
 3. c lázadó
 4. d visszavonulás/visszavonul
  (taktikai okokból)
 5. e lövedék

5 Multiple choice questions

 1. pajzs
 2. fegyverszünet
 3. Troja ostroma
 4. a sérültek
 5. ágyúgolyó

5 True/False questions

 1. lootfosztogat

        

 2. woundsérülés/megsérül (főként fegyver által)

        

 3. spearlándzsa

        

 4. blow uppuccs
  (military)

        

 5. casualtyáldozat