NAME

Question types


Start with


Question limit

of 47 available terms

Advertisement
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. declare
 2. casualty
 3. advance
 4. cease
 5. civil war
 1. a áldozat
 2. b előrenyomulás/előrenyomul
 3. c polgár háború
 4. d hivatalos bejelentés
  (declare war on sy)
 5. e megszűnik/megszüntet

5 Multiple choice questions

 1. menekült
 2. lövegkezelő
 3. visszavonulás/visszavonul
  (taktikai okokból)
 4. túlélő
 5. szövetséges, szövetkezik

5 True/False questions

 1. missilelövedék, rakéta

        

 2. rebellázadó

        

 3. retreatmegver/vereség
  (A beat B.)

        

 4. spearlándzsa

        

 5. surrendertúlélő