32 terms

Culture

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

California
Kalifornie
eastern
východ
federal
federální
flag
vlajka
government
vláda
Los Angeles
Los Angeles
original
původní, originální
own
vlastní
population
obyvatelstvo
region
region, oblast
settler
kolonista, osadník, usedlík
star
hvězda
stripe
pruh, proužek
Texas
Texas
The White House
Bílý dům
time zone
časové pásmo
above
nad
affect
ovlivnit, působit na
air
vzduch, větrat
autumn
podzim
close
blízký
further
další, dále
slowly
pomalu
flight
let
gorgeous
nádherný, úžasný
miserable
mizerný, zubožený
endless
nekonečný
golden
zlatý, ze zlata
Gulf Stream
Golfský proud
highway
dálnice
redwood
sekvojové dřevo
ribbon
stuha, pentle