13 terms

At the restaurant

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

A table for two, please.
Poproszę stolik dla dwóch osób.
Follow me, Sir.
Proszę za mną.
Can I have a menu, please?
Czy mogę poprosić o menu?
Can I have a ....., please?
Czy mogę prosić....?
I'd like .....
Poproszę.....
Would you like anything to drink?
Czy chciały coś do picia?
black coffee
czarna kawa
white coffee
biała kawa
What do you recommend?
Co pan polecasz?
What would you like for dessert?
Co sobie pan życzy na deser?
Are you ready to order?
Czy jesteś gotowy do złożenia zamówienia?
Can I have a bill, please?
Czy mogę prosić rachunek?
Here you are.
Proszę bardzo.