115 terms

Högskoleprovet

Termer som är bra att kunna utantill inför högskoleprovet!
STUDY
PLAY
1 dm³
1 liter
1/5
0.2
1/6
0.17
1/7
0.14
1/8
0.125
1/9
0.11
2¹⁰
1024
2⁵
32
2⁶
64
2⁷
128
2⁸
256
2⁹
512
3⁵
243
4⁴
256
4⁵
1024
125
5⁴
625
6 * 7
42
6 * 8
48
6 * 9
54
7 * 6
42
7 * 8
56
7 * 9
63
8 * 9
72
8 * 4
32
8 * 6
48
8 * 7
56
9 * 4
36
9 * 6
54
9 * 7
63
9 * 8
72
Primtal under 20
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19
Tredje roten ur 125
5
Fjärde roten ur 81
3
Tredje roten ur 27
3
Tredje roten ur 64
4
Tredje roten ur 8
2
Typvärde
Vanligast förekommande värdet
Variationsbredd
Skillnaden mellan det största och minsta värdet
Tera (T)
10¹²
Giga (G)
10⁹
Mega (M)
10⁶
Nano (n)
10-⁹
√196
14
√225
15
√121
11
√144
12
√169
13
√2
1.4
√3
1.7
a-, an- (t.ex anomali, anorexi, asymmetri)
Utan, inte
ab- (absens, abdikera, abnorm)
Skilt från, bort
ad- (addition, adaptera, adhesion)
Mot, till
aero- (aerodynamik, aerosol)
Luft
akva- (akvarium, akvarell, akvedukt)
Vatten
ambi- (ambivalent, ambidextri)
Dubbel, delad
andro- (androgyn, andrologi)
Man
anti- (antidemokratisk, antibiotika)
Mot
astro- (astronomi, astronaut)
Stjärna
auto- (autodidakt, automobil, automatisk)
Själv, egen
bi-, di- (bipolär, bisexuell, diplopi)
Dubbel
bio- (biologi, biodynamik, biogas)
Liv
de-, des- (demontera, destruktion)
Ned, ifrån, bort
demo- (demokrati, demografi)
Folk, befolkning
dia- (dialog, diagonal, diafragma)
Genom, mellan
dis-, des- (disharmoni, desillusionerad, desarmera)
Skilt från, isär
dys- (dyslexi, dystopi)
Dålig, svår
ekvi- (ekvivalens, ekvilibrist)
Lika, jämn
eu- (eufori, eutanasi)
God, äkta
fil- (filantrop, filharmoniker)
Vän, kärlek till
geo- (geografi, geologi, geometri)
Jord
hydro- (hydrologi, hydrofon)
Vatten
hyper- (hyperaktiv, hyperventilera)
Över
hypo- (hypokondri, hypoglykemi)
Under
il-, im-, ir-, in- (illegal, impotens, irrationell, inaktuell)
Ej
infra- (infraröd, infrastruktur)
Nedanför, under
kontra- (kontraproduktiv, kontrasignera)
Mot
mal- (malign, malplacerad, malaria)
Dålig, elak
meta- (metastas, metamorfos)
Övergång
miss- (missbildning, missbruka, missakta)
Brist, motsats
neo- (neonatal, neoklassicism)
Ny
para- (paradox, parasoll, paraply, parallell, parasit)
I strid med, mot
post- (postmodernism, postoperativ)
Efter
pro- (proaktiv, produktiv, progressiv)
För, framför
pseudo- (pseudonym, pseudovetenskap)
Falsk
sym- (symbios, sympati, synonym)
Tillsammans
termo- (termometer, termos, termostat)
Värme
uni- (uniform, unison, universal)
En
-algi (myalgi, neuralgi)
Smärta, värk
-antrop (filantrop, misantrop)
Människa
-ektomi (hysterektomi, appendektomi)
Borttagande
-fil, -fili (homofil, frankofil, hemofil)
Benägen att, kärlek
-gnos (prognos, diagnos)
Kunskap om
-iatrik (pediatrik, geriatrik)
Läkekonst
-ism (expressionism, kommunism, alkoholism)
Riktning, åsikt
-logi, -sofi, -nomi (geologi, teologi, filosofi, ekonomi)
Läran om, vetenskap
-onym (pseudonym, synonym, akronym)
Namn
-pati (neuropati, psykopati, apati, empati)
Sjukdom, känsla
-tek (bibliotek, diskotek, hypotek)
Samling
Bära hundhuvudet
Få bära skulden för något
Dra öronen åt sig
Ana oråd
En fjäder i hatten
Ha gjort något man kan vara stolt över, fått ett erkännande
En stötesten
En svårlöst fråga som berör flera, genom vitt skilda åsikter
Femte hjulet under vagnen
Överflödig
Få sina fiskar varma
Få stryk
Gripa något ur luften
Hitta på
Ha/stoppa huvudet under armen
Inte tänka sig för
Talet är jämnt delbart med 2 om
Sista siffran är jämn
Talet är jämnt delbart med 3 om
Talsumman är jämnt delbar med 3
Talet är jämnt delbart med 4 om
De två sista siffrorna är 00 eller jämnt delbara med 4
Talet är jämnt delbart med 5 om
Sista siffran är 0 eller 5
Talet är jämnt delbart med 6 om
Sista siffran är jämn och talsumman är jämnt delbar med 3
Talet är jämnt delbart med 8 om
De tre sista siffrorna är 000 eller jämnt delbara med 8
Talet är jämnt delbart med 9 om
Talsumman är jämnt delbar med 9
Talet är jämnt delbart med 10 om
Sista siffran är 0
THIS SET IS OFTEN IN FOLDERS WITH...