34 terms

Revolutionernas tid

Upplysningen, Amerikanska revolutionen, Franska revolutionen och Napoleontiden.
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Locke
Brittisk filosof som menade att en stat bryter mot någon av människans naturliga rättigheter så är det hennes rätt att göra uppror.
Rousseau
Upplysningsfilosof som talade om ett samhällskontrakt, vurmade för majoritetsbeslut och allmänviljan.
Voltaire
Upplysningsfilosof som bla. menade att en upplyst despot(kung) ska styra ett land.
Montesquieu
Upplysningsfilosof som ansåg att makten i ett land bör delas på en kung, ett parlament och en domstol.
Diderot
Mannen bakom den stora encyklopedin
Generalständerna
Mötet som kungen kallade till i maj 1789, raskt inföll frågan, hur skall vi rösta? Ståndsvis? Eller per capita?
Nationalförsamlingen
Den nya franska församlingen, från 9 juli -89, här proklameras bland annat de mänskliga rättigheterna!
Giljotin
Avrättningsapparaten känd under Franska revolutionen med tung bila(stor yxa)
Ludvig XVI
Kungen i Frankrike under Franska revolutionen
Marie Antoinette
Drottningen i Frankrike under Franska revolutionen
Skräckväldet
Period under Franska revolutionen då det införs dödsstraff på att vara mot revolutionen under denna rädslans tid-1792-94 . Ingen gick säker, många avrättades!
Robespierre
Välfärdsutskottets och skräckväldets ledare,
själv avrättad efter skjutit bort halva käken
Marat
Läkare i välfärdsutskottet som registrerade revolutionens motståndare -mördad i Badkaret!
Danton
Vältalig advokat i välfärdsutskottet
14 juli 1789
Tidpunkt då Bastiljen stormas - Franska revolutionen startar!
1755
År då naturkatastrofer drabbar Lissabon - ses som startskott till den Franska delen av upplysningstiden
1776
År då Kolonierna i Amerika skriver självständighetsförklaringen
Välfärdsutskottet
Styret under skräckväldet, de i styret kom alla från jakobinerklubben.
Jämlikhet
Frihet, broderskap och X var slagord under revolutionen!
Brumariekuppen
Napoleons maktövertagandekupp 1799
Direktoriet
Period 1795-99, då Frankrike styrs av fem direktorer och fokus flyttas till armén
Kvinnotåget
I och med detta kvinnliga initiativ tvingades
kungafamiljen(bagaren,bagerskan och bagarlärlingen) bo på Tuilerierna
Boston Tea Party
Kolonister utklädda till indianer vräker ut telaster i hamnen i Boston - i denna händelse som ses som startskott till Amerikanska frihetskriget
The founding fathers
Washington, Jefferson, Adams och Franklin kallas så med samlat namn på engelska.
No taxation without representation
Slagord under Amerikanska revolutionen (på engelska).
Amerikanska frihetskriget
Krig mellan kolonisterna i Nordamerika och Storbritannien. Vanns bla. med hjälp av gerillakrig och hjälp från fransmännen.
Kejsare
Konsul och X var Napoleons titlar under hans tid vid makten
Trafalgar och Austerlitz
Sjöslag (brittisk seger) och trekejsarfältslag(fransk seger) 1805 under Napoleonkrigen.
Kontinentalblockaden
Handelskrig mot Storbritannien under Napoleonkriget
Elba
Korsika föddes Napoleon och på St. Helena dog han. Här söker jag ön han hade sitt lilla kungadöme 1814
Josephine
Napoleons fru 1796-1810
Brända jordens taktik
Ryssarna krigföring mot Napoleon under kriget 1812
Waterloo
Slag där Napoleon slutgiltigt förlorar 1815
Wienkongressen
Kongress som syftade till att få ordning på Europa efter Napoleonkrigen