137 terms

70 lat Spiegla

STUDY
PLAY
das Dämmerlicht
zmrok, zmierzch
das Dopamin
dopamina
das Ergebnis
wynik, rezultat
das Fernsehverbot
szlaban na telewizję
das Gerät
sprzęt, urządzenie
das Glückshormon
hormon szczęścia
das Laborlicht
światło laboratoryjne
das Längenwachstum
skok wzrostu
das Leiden
cierpienie, choroba
das Requisit
rekwizyt
der Augapfel
gałka oczna
der Botenstoff
substancja semiochemiczna
der Forscher
badacz, naukowiec
der Großteil
większość
der Lichtsensor
czujnik światła
der Ringmuskel
mięsień okrężny
der Stubenhocker
piecuch, domator
der Taschengeldentzug
odebranie kieszonkowego
der Vergleich
porównanie
der Versuch
doświadczenie, próba
die Auflösung
rozdzielczość, rozwiązanie
die Beleuchtung
oświetlenie
die Beobachtung
obserwacja
die Bettdecke
kołdra
die Erwachsene
dorośli
die Fehlsichtigkeit
ametropia
die Folge
skutek
die Helligkeit
jasność, światłość
die Kontaktlinse
soczewki kontaktowe
die Konzentrationsfähigkeit
zdolność koncentracji
spannend
interesujący, ciekawy, trzymający w napięciu
verregnet
deszczowy
düster
posępny, mroczny, przygnębiający
gerötet
zaczerwieniony
unscharf
nieostry
schädlich
szkodliwy
ausgestattet
wyposażony
kurzsichtig
krótkowzroczny
bekannt
znany
vorhanden
dostępny
etwas schaden
szkodzić czemuś
verderben
zepsuć
jemandem etwas untersagen
zabraniać komuś czegoś
schmökern
rozczytywać się w czymś
spüren
odczuwać
drohen
grozić, zagrażać
entziffern
odcyfrować, odszyfrować
entspannen
rozluźnić, odprężyć
hemmen
hamować, zatrzymywać
erforschen
badać
aussetzen
narażać kogoś na coś
anregen
pobudzać
verändern
zmieniać
bestätigen
potwierdzać
ergeben
wykazać
bilden
kształcić, tworzyć
erhalten
zachować, utrzymać
bekommen
otrzymać, mieć, nabawić się
abbekommen
otrzymywać (jakąś część)
erwischen
złapać, przyłapać, trafić
jemanden vor etwas/jemandem warnen
ostrzegać kogoś przed czymś/kimś
jemanden davor warnen etw zu tun
przestrzegać kogoś przed zrobieniem czegoś
über etwas ziehen
naciągnąć, założyć na coś
sich auf etwas einstellen
dostosowywać sie do czegoś
zu etwas dienen
służyć do czegoś
jemanden für etwas verantwortlich machen
czynić kogoś odpowiedzialnym za coś
sich von etwas auf etwas umstellen
przestawiać się z czegoś na coś
für etwas sorgen
dbać o coś
für jemanden/etwas ausreichen
wystarczyć dla kogoś, czegoś
an etwas hängen
zależeć od czegoś
zu etwas führen
prowadzić do czegoś
nach wie vor
ciągle, niezmiennie, w dalszym ciągu
beziehungsweise
lub też, albo
die anderen
inni, pozostali
zuletzt
w końcu, ostatnio
eineinhalb
półtora
gleichzeitig
równocześnie, jednocześnie
irgendwann
kiedykolwiek, kiedyś
vor allem
przede wszystkim
tatsächlich
rzeczywiście
trotzdem
pomimo to, jednak
weit verbreitet
szeroko rozpowszechniony, powszechny
normalsichtig
z prawidłowym wzrokiem
offenbar
widocznie
künstlich
sztuczny, sztucznie
beleuchtet
oświetlony
gelegentlich
okazjonalny
unbedenklich
nieszkodliwy
dauerhaft
trwały
ähnlich
podobny, podobnie
ausgiebig
obfity, długi
gegenseitig
wzajemnie
erhöht
podwyższony
scharf
ostry
wachsam
czujny
das Risiko
ryzyko
das Schummerlicht
zmrok, zmierzch
das Sehvermögen
wzrok
das Tageslicht
światło dzienne
das Verbrechen
zbrodnia, przestępstwo
die Kurzsichtigkeit
krótkowzroczność
die Leseratte
mól książkowy
die Linse
soczewka
die Netzhaut
siatkówka
die Pupille
źrenica
die Sehgewohnheit
przyzwyczajenie do konkretnego sposobu patrzenia (np. przy jasnym oświetleniu lub słabym oświetleniu)
die Straftat
czyn karalny
die Streulinse
soczewka wklęsła
die Taschenlampe
latarka kieszonkowa
die Überwachung
pilnowanie, kontrola
die Untersuchung
badanie
die Veranlagung
predyspozycje
eine der ersten verbotenen Taten
jedna z pierwszych zakazanych czynów
im Dunkeln
w ciemności
im Schnitt
przeciętnie
im Sinne
w znaczeniu
im Sinne des Gesetzes
w rozumieniu prawnym, w znaczeniu prawnym
in der Regel
z reguły, zazwyczaj
über Nacht
w ciągu nocy
ausgleichen
wyrównywać, niwelować
ausrüsten
wyposażyć, zaopatrzyć
verbringen
spędzać
beeinträchtigen
szkodzić
empfehlen
polecać
beeinflussen
wpływać na
entstehen
powstawać
erhöhen
podwyższać, zwiększać
sich die Augen verderben
zepsuć sobie oczy
jemandem/einer Sache folgen
pójść za kimś/za czymś
dem Rat folgen
pójść za radą
über die Ohren ziehen
naciagnąć na uszy
das Licht anknipsen
zapalać światło
die Augen anstrengen
wytężać wzrok, męczyć oczy
Sorgen bereiten
przysparzać zmartwień, martwić
eine Rolle spielen
odgrywać rolę
am Computer sitzen
siedzieć przy komputerze
vor Büchern hocken
ślęczeć nad książkami
OTHER SETS BY THIS CREATOR