Koll på No-Kemi och miljö

STUDY
PLAY
Atomer
Små delar som all materia består av
Fastform
När alla atomer sitter i hop-de har stelnat
Flytande form
När atomerna börjar röra sig mer. Ämnet börjar smälta
Gasform
Atomerna rör sig snabbare och långt ifrån varandra. Vid kokpunkten sker detta
Kondensera
När ett ämne övergår från gasform till flytandeform
Förångas
När ett ämne går från flytandeform till gasform
Stelnar
När något går från flytande till fastform
Kemiskreaktion
När olika ämnen sätts ihop och bildar andra ämnen
Kemiskförening
Består av två eller flera olika grundämnen
Grundämne
Består av en enda sorts atom
Lösning
När två ämnen löst sig med varandra utan att en kemiskreaktion skett
Blandning
När olika ämnen finns tillsammans utan att bilda ett nytt ämne
Kompostera
När ex matavfall bryts ned av nedbrytare och blir till jord igen
Syror
Ph värde 0-6
Baser
Ph värde 8-14
PH-värde
Mäter surhet av ett ämne
Försurning
Surtregn för våra sjöar och vattendrag sura.
Kokpunkt
Där ett ämne övergår från flytande till gasform
PH neutralt
Ph värde 7