Nederlandse literatuur: auteurs en werken

STUDY
PLAY
Hendrik Van Veldeke
Geestelijke letterkunde
St Servaeslegende
Hendrik Van Veldeke
Beatrijs
Geestelijke letterkunde
Hadewijch
Geestelijke letterkunde, mystiek
Jan van Ruusbroec
Geestelijke letterkunde, mystiek
Het roelantslied
Ridderliteratuur
Karel ende Elegast
Ridderliteratuur
Walewein
Penninc en Vostaert
Penninc en Vostaert
Ridderliteratuur
Ferguut
Ridderliteratuur
Lanceloet en het hert met het witte voet
Ridderliteratuur
Flories ende Blanchefloer
Diederik van Assenede
Diederik van Assenede
Ridderliteratuur
Hendrik van Veldeke
Hoofse minnelyriek
Jan I van Brabant
Hoofse minnelyriek
Vanden winter ende van den somer
Abele spel
Gloriant
Abele spel
Esmoreit
Abele spel
Lanseloet van Denemarken
Abele spel
Jacob van Maerlant
Burgerlijke literatuurgeschiedenis
Alexanders geesten
Jacob van Maerlant
Der naturen bloeme
Jacob van Maerlant
Spiegel historiael
Jacob van Maerlant
Egidiuslied
Burgerlijke literatuurgeschiedenis
Willem die Madocke Maecte
Burgerlijke literatuurgeschiedenis
Vanden Vos Reynaerde
Willem die Madocke Maecte
Elckerlijk
Rederijkerstijd
Marieken van Niemeghen
Rederijkerstijd
Anthonis de Roovere
Rederijkerstijd
Vander mollen feesten
Anthonis de Roovere
Wilhelmuslied
Geuzenlied
Dirk Volkertszoon Coornhert
Humanisme
Zedenkunst, dan is Wellevenskunste
Coornhert
Hendrik Laurenszoon Spiegel
Humanisme
Twee-spraack vande Nederduitsche Letterkunst
Spiegel
Hertspiegel
Spiegel
Dante Alighieri
Renaissance
Petrarca
Renaissance
Lucas d'Heere
Renaissance
Den hof en boomgaerd der poësien
Lucas d'Heere
Jan van der Noot
Renaissance
Het bosken
Jan van der Noot
Karel van Mander
Renaissance
Schilder-Boeck
Karel van Mander
Emblemata amatoria (genre)
Emblematische literatuur
Emblemata amatoria (auteur)
PC Hooft
PC Hooft
Gouden Eeuw
Granida
PC Hooft
Geerardt van Velsen
PC Hooft
Baeto
PC Hooft
Warenar
PC Hooft
Nederlandsche Historiën
PC Hooft
G.A. Bredero
Gouden Eeuw
Groot lied-boeck
GA Bredero
't kan verkeeren
GA Bredero
Klucht van de koe
GA Bredero
De spaanschen brabander
GA Bredero
Joost van den Vondel
Gouden eeuw
Het Pascha
Vondel
Palamedes
Vondel
Gysbrecht van Amstel
Vondel
Joseph in Dothan
Vondel
Joseph in Egypten
Vondel
Joseph aan het hof
Vondel
Lucifer
Vondel
Jephta of offerbelofte
Vondel
Adam in ballingschap
Vondel
Jacob Cats
Gouden eeuw
Sinne-en minnebeelden
Cats
Constantijn Huygens
Gouden Eeuw
Batava Tempe, dat is 't Voor-hout van 's Gravanhange
Huygens
Otia of ledige uren
Huygens
Domus
Huygens
Hofwijck
Huygens
Rust op Hofwijck
Huygens
Korenbloemen
Huygens
Grafschrift van mijn hondje Gekkie
Huygens
Jacobius Revius
Gouden Eeuw
Hij droech onse smerten
Jacobius Revius
Bruid
Jacobius Revius
Over-Ysselsche sangen en dichten
Jacobius Revius
Jan Vos
Gouden Eeuw
Jan Luyken
Gouden Eeuw
Duytse Lier
Luyken
Pieter Langendijk
Gouden Eeuw
Don Quichot op de bruiloft van Kamacho
Pieter Langendijk
Het wederzijds huwelijksbedrog
Pieter Langedijk
De Statenbijbel
Gouden Eeuw
Hubert Korneliszoon Poot
Verlichting
Gedichten
Poot
Op de dood van mijn dochtertje
Poot
Justus van Effen
Spectatoriale geschriften
De Hollandse spectator
Justus van Effen
Betje Wolff en Aagje Deken
Zedenkundige briefroman
Sara Burgerhart
Betje Wolff en Aagje Deken
Hieronymus van Alphen
Literatuur voor kinderen
Kleine Gedigten voor Kinderen
Van Alphen
Laurence Sterne
Sentimentalisme
Goethe
Sentimentalisme
Rhijnvis Feith
Sentimentalisme
Julia
Rhijnvis Feith
Ferdinand en Constantia
Rhijnvis Feith
Fanny
Rhijnvis Feith
De patrioten
Rhijnvis Feith
De vriend van 't Vaderland
Rhijnvis Feith
Het graf
Rhijnvis Feith
Jacobus Bellamy
Sentimentalisme
Gezangen mijner
Jacobus Bellamy
Vaderlandsche gezangen van Zelandus
Jacobus Bellamy
Gezangen
Jacobus Bellamy
Jan Frans Willem
Romantiek
Verhandeling over de Nederduytsche tael-en letterkunde opzigtelijk de zuydelijke provintien der Nederlanden
Jan Frans Willem
Aen de Belgen
Jan Frans Willem
ALG Bosboom-Toussaint
Romantiek
Almagro
Bosboom-Toussaint
De graaf van Devonshire
Bosboom-Toussaint
Het huis Lauernesse
Bosboom-Toussaint
Majoor Frans
Bosboom-Toussaint
JF Oltmans
Romantiek
Het slot Loevenstein
JF Oltmans
Jacob van Lennep
Romantiek
De roos van Dekama
Jacob van Lennep
Hendrik Conscience
Romantiek
Geschiedenis van België
Conscience
In 't Wonderjaer
Conscience
De leeuw van Vlaenderen, of de Slag der Gulden Sporen
Conscience
Wat een moeder lyden kan
Conscience
De loteling
Conscience
Willem Bilderdijk
Romantische poëzie
De kunst der poëzie
Willem Bilderdijk
Hendrik Tollens
Romantische poëzie
Jan van Schaffelaar
Hendrik Tollens
Willem de Eerste
Hendrik Tollens
Volkslied
Hendrik Tollens
Tafereel van de overwinning der Hollanders op Nova Zembla in de jaren 1586 en 1597
Hendrik Tollens
Bernard Ter Haar
Romantische poëzie
JJL Ten Kate
Romantische Poëzie
Gerrit van de Linde
Romantische humor
De Gedichten van de schoolmeester
Gerrit van de Linde
François Haverschmidt / Piet Paaltjes
Romantische humor
Snikken en grimlachjes
Piet Paaltjens
Familie en kenissen
Piet Paaltjens
Nicolas Beets
Realisme
Camera Obscura
Nicolas Beets
Johannes Kneppelhout
Realisme
Studenten-types
Johannes Kneppelhout
Anton Bergman
Realisme
Ernest Staat, advocaat
Anton Bergman
Eugeen Zetterman
Realisme
Mijnheer Luchtervelde; waarheden uit onzen tijd
Eugeen Zetterman
Virginie en Rosalie Loveling
Realisme
De Twistappel
Virginie en Rosalie Loveling
Erfelijk belast
Virginie en Rosalie Loveling
Eduard Douwes Dekker / Multatuli
Realisme
Max Havelaar
Multatuli
Guido Gezelle
Realisme
Verzameld dichtwerk
Guido Gezelle