Samband och förändring

STUDY
PLAY
Procent
Hundradelar
bråkform
täljare och nämnare
decimalform
tal efter kommatecken
enklaste form
förkortade bråk
x-axeln
vågrät tallinje
y-axeln
lodrät tallinje
sannolikhet
hur stor möjlighet
Origo
(0,0)
Proportionalitet
följer mönstret
Graf
linjen som visar mönstret
gynnsamma utfall
antalet "bra" möjligheter
antalet möjliga utfall
hur många olika "saker" som kan hända