Lichaamsdelen en organen (VL3)

4.0 (1 review)
de hand - handen
Click the card to flip 👆
1 / 33
Terms in this set (33)
de buikde vinger - vingersde teen - tenende borstde tandende lippende tongde schouder - schoudersde enkel -enkelsde pols - polsende elleboog-ellebogende kinde bil - billende kaak - kakende keelde nierenIk moet genoeg water drinken voor ...de maagEten gaat naar de...de leverVeel alcohol drinken is niet goed voor...de darmenEten gaat via de...de longenhet hartde spierende bloedvaten

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.