58 terms

Boards Formula I Ingredients

STUDY
PLAY
Ma Huang Tang
Ma Huang, Gui Zhi, Xing Ren, Gan Cao
Gui Zhi Tang
Gui Zhi, Bai Shao, Sheng Jiang, Da Zao, Gan Cao
Ge Gen Tang
Ge Gen, Ma Huang, Gui Zhi, Bai Shao, Sheng Jiang, Da Zao, Gan Cao
Sang Ju Yin
Sang Ye, Ju Hua, Lian Qiao etc...
Yin Qiao San
Jin Yin Hua, Lian Qiao etc...
Chai Ge Jie Ji Tang
Chai Hu, Ge Gen
Ren She Bai Du San
Qiang Huo, Du Huo
Ge Gen Huang Lian Huang Qin Tang
Ge Gen, Huang Lian, Huang Qin, Gan Cao
Bai Hu Tang
Shi Gao, Zhi Mu, Gan Cao, Jing Mi
Zhu Ye Shi Gao Tang
Shi Gao, Zhu Ye, Ren She, Mai Men Dong, Ban Xia, Gan Cao, Jing Mi
Huang Lian Jie Du Tang
Huang Lian, Huang Qi, Huang Bai, Zhi Zi
Pu Ji Xiao Du Yin
Huang Lian, Huang Qin
Wu Wei Xiao Du Yin
Jin Yin Hua, Zi Hua Di Ding, Tiang Kui Zi, Pu Gong Ying, Ye Hu Hua
Xie Xin Tang
Da Huang, Huang Lian, Huang Qin
Ma Xing Shi Gan Tang
Ma Huang, Shi Gao, Xing Ren, Gan Cao
Dao Chi San
Mu Tong, Sheng Di Huang, Dan Zhu Ye, Gan Cao
Long Dan Xie Gan Tang
Long Dan Cao, Huang Qin, Zhi Zi, Chai Hu
Qing Wei San
Huang Lian, Sheng Ma, Mu Dan Pi, Sheng Di Huang, Dang Gui
Yu Nv Jian
Shi Gao, Shu Di Huang, Zhi Mu, Mai Men Dong, Niu Xi
Xie Bai San
Sang Bai Pi, Di Gu Pi, Gan Cao, Jing Mi
Zuo Jin Wan
Huang Lian, Wu Zhu Yu
Bai Tou Weng Tang
Bai Tou Weng, Huang Lian, Huang Bai, Qin Pi
Er Miao San
Huang Bai, Cang Zhu
Yin Chen Hao Tang
Yin Chen Hao, Zhi Zi, Da Huang
Qing Hao Bie Jia Tang
Bie Jia, Qing Hao, Sheng Di Huang, Zhi Mu, Mu Dan Pi
Qing Gu San
Yin Chai Hu, Zhi Mu, Hu Huang Lian, Di Gu Pi etc...
Qing Ying Tang
Shui Niu Jiao, Xuan Shen, Sheng Di Huang, Mai Men Dong etc...
Xi Jiao Di Huang Tang
Shui Niu Jiao, Sheng Di Huang, Shao Yao, Mu Dan Pi
Da Cheng Qi Tang
Da Huang, Mang Xiao, Zhi Shi, Huo Po
Xiao Cheng Qi Tang
Da Huang, Zhi Shi, Huo Po
Tiao Wei Cheng Qi Tang
Da Huang, Gan Cao, Mang Xiao
Ji Chuan Jian
Rou Cong Rong, Dang Gui, Niu Xi, Ze Xie, Zhi Ke, Sheng Ma
Ma Zi Ren Wan
Huo Ma Ren, Xing Ren, Shao Yao, Zhi Shi, Huo Po, Da Huang, Honey
Xiao Chai Hu Tang
Chai Hu, Huang Qin, Ban Xia, Sheng Jiang, Ren Shen, Gan Cao, Da Zao
Da Chai Hu Tang
Chai Hu, Da Huang, Huang Qin, Zhi Shi, Shao Yao, Ban Xia, Sheng Jiang, Da Zao
Si Ni San
Chai Hu, Zhi Shi, Bai Shao, Gan Cao
Xiao Yao Wan
Chai Hu, Dang Gui, Bai Shao, Bai Zhu, Fu Ling, Gan Cao, Wei Jiang, Bo He
Chai Hu Shu Gan San
Chai Hu, Xiang Fu, Chuan Xiong, Chen Pi, Zhi Ke, Shao Yao, Gan Cao
Tong Xie Yao Fang
Bai Zhu, Bai Shao, Chen Pi, Fang Feng
Ban Xia Xie Xin Tang
Huang Lian, Huang Qin, Ban Xia, Gan Jiang, Ren Shen, Da Zao, Gan Cao
Ping Wei San
Cang Zhu, Huo Po, Chen Pi, Gan Cao, Sheng Jiang, Da Zao
Huo Xiang Zheng Qi San
Huo Xiang, Huo Po, Chen Pi, Zi Su Ye, Bai Zhi etc...
Ba Zheng San
Qu Mai, Bian Xu, Hua Shi, Che Qian Zi, Mu Tong, Zhi Zi, Da Huang, Deng Xin Cao, Gan Cao
Wu Ling San
Ze Xie, Fu Ling, Zhu Ling, Bai Zhu, Gui Zhi
Zhu Ling Tang
Zhu Ling, Fu Ling, Ze Xie, Hua Shi, E Jiao
Zhen Wu Tang
Fu Zi, Bai Zhu, Fu Ling, Sheng Jiang, Shao Yao
Du Huo Ji Sheng Tang
Du Huo, Xi Xin, Fang Feng, Qin Jiao, Sang Ji Sheng, Du Zhong, Niu Xi, Rou Gui, Dang Gui, Chuan Xiong, Sheng Di Huang, Bai Shao, Ren Shen, Fu Ling, Gan Cao
Gui Zhi Shao Yao Zhi Mu Tang
Gui Zhi, Ma Huang, Fu Zi, Zhi Mu,l Bai Shao, Bai Zhu, Fang Feng, Sheng Jiang, Gan Cao
Juan Bi Tang
Qiang Huo, Fang Feng, Dang Gui, Shao Yao, Huang Qi, Jiang Huang, Gan Cao, Sheng Jiang, Da Zao
Qiang Huo Sheng Shi Tang
Qiang Huo, Du Huo, Gao Ben, Fang Feng, Chuan Xiong, Man Jing Zi, Gan Cao
Qing Zao Jiu Fei Tang
Sang Ye, Shi Gao, Mao Men Dong, E Jiao, Hei Zhi Ma, Xing Ren, Pi Pa Yr, Ren Shen, Gan Cao
Sang Xing Tang
Sang Ye, Xing Ren, Zhi Zi, Dan Dou Chi, Zhe Bei Mu, Sha Shen, Li Pi
Bai He Gu Jin Tang
Bai He, Sheng Di Huang, Shu Di Haung, Mai Men Dong, Xuan Shen etc...
Xing Su San
Xing Ren, Zi Su Ye, Qian Hu, Jie Geng, Zhi Ke etc...
Mai Men Dong Tang
Mai Men Dong, Ren Shen, Da Zao, Gan Cao, Jing Mi, Ban Xia
Xiao Qing Long Tang
Ma Huang, Gui Zhi, nGan Jiang, Xi Xin, Wu Wei Zi, Bai Shao, Ban Xia, Gan Cao
Cang Er Zi San
Cang Er Zi, Xin Yi Hua, Bai Zhi, Bo He, Cong Bai
Chuan Xiong Cha Tiao San
Chuan Xiong, Qiang Huo, Bai Zhi, Jing Jie, Fang Feng, Bo He, Xi Xin, Green Tea, Gan Cao