Aardrijkskunde - Begrippen - Thema 3 - Hoofdstuk 4

STUDY
PLAY
arbeidsmarkt
vraag naar en aanbod van arbeidskrachten
afzetmarkt
gebied waar producten in grote hoeveelheden kunnen verkocht worden
bedrijventerrein
terrein waarop industrie en/of handel-en dienstensector gevestigd is