DEVE - OCT (EN-HU)

Overseas Countries and Territories
STUDY
PLAY
administrative error
adminisztratív hiba
cumulation arrangement
kumulációs megállapodás
approved exporter
elfogadott exportőr
originate
származik
Bali Action Plan
Bali Cselekvési Terv
declarant
nyilatkozattevő
delivery note
szállítólevél
disguised restriction of trade
kereskedelem leplezett korlátozása
isolated OCT
elszigetelt TOT
movement certificate
szállítási bizonyítvány
Overseas Association Decision
tengerentúli társulási határozat
proof of origin
származás igazolása
specific treatment
különleges bánásmód
OCT
TOT
Overseas Countries and Territories (OCT)
tengerentúli országok és területek (TOT)
EU-OCT association
EU-TOT társulás
centres of experience and expertise
tapasztalati és szakértelmi központok
Economic Partnership Agreement (EPA)
gazdasági partnerségi megállapodás (GPM)
cumulation of origin
származási kumuláció
European Development Fund (EDF)
Európai Fejlesztési Alap (EFA)
EPA countries
gazdasági partnerségi megállapodást aláíró országok
manufacture
előállítás
fungible materials
felcserélhető anyagok
customs value
vámérték
ex-works price
gyártelepi ár
maximum content of non-originating materials
a nem származó anyagok megengedett legnagyobb részaránya
chapter
árucsoport
heading
vámtarifaszám
sub-heading
alszám
classified
besorolt
consignment
szállítmány
statement on origin
származásmegjelölő nyilatkozat
registered exporter
regisztrált exportőr
invoice declaration
számlanyilatkozat
specific processes
egyedi eljárások
technical barriers to trade
a kereskedelem technikai akadályai
OTHER SETS BY THIS CREATOR