14 terms

Mattebegrepp Svenska - arabiska

STUDY
PLAY
minst
الأقل
störst
الأقرب قبل
större än >
أكبر من
mindre än <
أقل من
är lika med =
يساوي
närmast före
قبل
närmaste efter
فور
mellan
بين
storleksordning
حجم
i följd
على التوالي
hela
ككل
halva
نصف
hälften
نصف
dubbelt
مرتين