6 terms

Spanish Irregular Preterite

Various Irregular Verbs in the Past Tense (Unfinished)
STUDY
PLAY
Ar Verb Endings
é
aste
ó
amos
asteis
aron
Er/Ir Verb Endings
í
iste

imos
isteis
ieron
Irregular Verb Endings
CAR>qu GAR> gu ZAR> c
e
iste
o
imos
istes
ieron
Leer
to read
Leí Leímos
Leíste Leisteis
Leyo Leyeron
Oir
to hear
oí oímos
oíste oísteis
oyó oyeron
Creer
to believe