EU - EU agencies (EN-HU)

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)
Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER)
Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC)
Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC)
Community Plant Variety Office (CPVO)
Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO)
European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA)
Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA)
European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders (FRONTEX)
Európai határőrizeti ügynökség (FRONTEX)
European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice (IT Agency)
Európai ügynökség a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatása céljából (IT-ügynökség)
European Asylum Support Office (at planning stage) (EASO)
Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (tervezési fázisban) (EASO)
European Aviation Safety Agency (EASA)
Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA)
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC)
European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop)
Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop)
European Chemicals Agency (ECHA)
Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA)
European Environment Agency (EEA)
Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)
European Fisheries Control Agency (EFCA)
Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA)
European Food Safety Authority (EFSA)
Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA)
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (EUROFOUND)
Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (EUROFOUND)
European GNSS Agency (GSA)
Európai GNSS Ügynökség (GSA)
European Institute for Gender Equality (EIGE)
Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE)
European Maritime Safety Agency (EMSA)
Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (EMSA)
European Medicines Agency (EMA)
Európai Gyógyszerügynökség (EMA)
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)
Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfi gyelőközpontja (EMCDDA)
European Network and Information Security Agency (ENISA)
Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA)
European Police College (CEPOL)
Európai Rendőrakadémia (CEPOL)
European Police Office (EUROPOL)
Európai Rendőrségi Hivatal (EUROPOL)
European Railway Agency - promoting safe and compatible rail systems (ERA)
Európai Vasúti Ügynökség - a biztonságos és a kölcsönösen átjárható vasúti hálózatokért (ERA)
European Training Foundation (ETF)
Európai Képzési Alapítvány (ETF)
European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA)
Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)
Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)
The European Union's Judicial Cooperation Unit (EUROJUST)
Az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége (EUROJUST)
Translation Centre for the Bodies of the European Union (CdT)
Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT)
European Defence Agency (EDA)
Európai Védelmi Ügynökség (EDA)
European Union Institute for Security Studies (EUISS)
Az Európai Unió Biztonságpolitikai Kutatóintézete (EUISS)
European Union Satellite Centre (EUSC)
Európai Unió Műholdközpontja (EUSC)
OTHER SETS BY THIS CREATOR