44 terms

Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 17

STUDY
PLAY
bant
off/away
barod?
ready?
Ble dych chi wedi bod?
Where have you been? (formal/plural)
cuddio
to hide
Does dim ots
It doesn't matter
Dw i wedi bod 'na dair gwaith
I've been there three times
Dw i wedi bod 'na ddwywaith
I've been there twice
Dw i wedi bod 'na sawl gwaith
I've been there several times
Dw i wedi bod 'na unwaith
I've been there once
dwywaith
twice
Dyn ni wedi bod ar wyliau
We've been on holidays
Dyn ni wedi bod yn cuddio
We've been hiding
Dyn ni wedi bod yn dost
We've been ill
Dyn ni wedi bod yn gweithio dramor
We've been working abroad
Dyn ni wedi bod yn y maes parcio
We've been in the car park
erioed
ever/never
ffeindio
to find
Ffrainc
France
gadael
to leave
Iwerddon
Ireland
Mae e wedi mynd
He's gone
Mae hi wedi gadael
She has left
Maen nhw wedi mynd i'r tŷ bach
They've gone to the toilet
Maen nhw ym mhoced fy nghot i
They're in my coat pocket
maes parcio
car park
nwy
gas
Sa i wedi bod 'na erioed
I 've never been there
Sa i'n gallu ffeindio fy nghot i
I can't find my coat
sawl gwaith
several times
Sawl gwaith?
How many times?
Sbaen
Spain
So fe wedi bod 'ma
He hasn't been here
tair gwaith
three times
tost
ill
tramor
abroad/overseas
trydan
electricity
tŷ bach
toilet
unwaith
once
Wyt ti wedi bod yn Sbaen erioed?
Have you ever been to Spain? (informal)
Wyt ti wedi gweld allweddi'r car?
Have you seen the car keys? (informal)
Wyt ti wedi gweld Ffred yn unman?
Have you seen Ffred anywhere? (informal)
Wyt ti wedi troi'r nwy bant?
Have you turned the gas off? (informal)
Yr Alban
Scotland
Yr Eidal
Italy