Try Magic Notes and save time.Try it free
Try Magic Notes and save timeCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

הרים בירושלים וסביבתה

Get a hint
הר הרצל
Click the card to flip 👆
1 / 6
1 / 6
Terms in this set (6)
הר הרצל
על שם חוזה המדינה ובו קבורים גדולי האומה
הר הצופים
הר שצופה על ירושלים העתיקה והחדשה ועל מדבר יהודה
הר הזיתים
על פי המסורת המתים הקבורים בו יהיו הראשונים לתחיית המתים
הר הבית
מתחם קדוש ובו מסגד אל אקצא ובית המקדש בעבר
גבעת רם
גבעה המאכלסת את בניין הכנסת בית המשפט העליון בנייני הממשלה, מוזיאון ישראל והאוניברסיטה העברית