25 terms

Ekonomibegrepp

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Ränta
Avgift för ett lån.
Ekonomi
Hushålla
Budget
Plan för inkomster och utgifter
Bruttolön
Lön innan skatt
Nettolön
Lön efter skatt
Disponibel inkomst
Det man har att röra sig med. Lön-skatt+ev bidrag = disponibel inkomst
Planekonomi
Staten bestämmer vad som ska produceras.
Marknadsekonomi
Vad som ska produceras avgör av marknaden.
Blandekonomi
Marknaden styr de flesta ekonomiska beslut men staten styr viktiga områden så som ex skola.
aktie
En andel i ett företag
amortera
Betala tillbaka på ett lån.
Bidrag
Pengar någon får från staten.
Konsument
Vi som handlar olika varor och tjänster.
Producent
Tillverkare av varor eller tjänster.
Kredit
Skjuta upp betalningen på en viss tid.
Direkt skatt
Skatt som dras från lönen
Indirekt skatt
Moms
Budgetproposition
Regeringens förslag på hur staten ska sköta sin ekonomi det kommande året.
Statsskuld
Statens lån
Högkonjunktur
Bra tider i ekonomin
Lågkonjunktur
Sämre tider i ekonomin.
Inflation
Penningvärdet minskar som en följd av prisstegring
Depression
Kraftig nedgång av landets ekonomi.
BNP
Bruttonationalprodukt. Värdet av alla varor och tjänster som produceras under ett år.
BNP/capita
Värdet av varor och tjänster delat med antal invånare i landet.