Lesson 15: Exercise 1

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

What are you doing?
Tu çi dikî?
Why is she making food?
Ew çima xwarinê çêdike?
What are they asking me?
Ew ji min çi dipirsin?
Are you reading that book?
Tu wê pirtûkê dixwînî?
He isn't saying anything.
Ew tiştekî nabêje.
When are they going to the library?
Ew kengî diçin pirtûkxaneyê?
Why are they coming to our house (home)?
Ew çima tên mala me?
What do you want from me?
Tu ji min çi dixwazî?
I don't see anything on the table.
Ez tiştekî li ser masê nabînim.
She is giving that boy her notebook.
Ew deftera xwe dide wî lawî.
Are they not working on his lessons?
Ew li ser waneyên xwe naxebitin?
Do you not know your name?
Tu navê xwe nizanî?
I am not thinking about anything important.
Ez li ser tiştekî girîng nafikirim.
She is looking at her friend.
Ew li hevala xwe dinêre.
I am not getting happy.
Ez şa nabim.
The girls are writing a letter to their teacher.
Keç ji mamosteya xwe re nameyekê dinivîsînin.
My teacher is helping me.
Mamosteya min alîkariya min dike.
The man is showing me his village.
Zilam gundê xwe nîşanî min dide.
I am bringing my teacher an apple.
Ez ji mamosteya xwe re sêvekê tînim.
She is not using her pencil.
Ew qelema xwe bi kar nayîne.
We are closing our door.
Em deriyê xwe digirin.
The boy loves his horse.
Law ji hespê xwe hez dike.
Azad is not sending you money.
Azad ji te re pere naşîne.
Why are you not opening your book?
Tu çima pirtûka xwe venakî?
The students are talking too much.
Xwendekar pir zedê dipeyivin.