Lesson 15: Exercise 2

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

What do you do for work? (Lit. What work do you do?)
Tu çi karî dikî?
I am making soft bread at home.
Ez li malê nanê germ çêdikim.
The boy is reading an interesting book in his room.
Law di odeya xwe de pirtûkeke balkêş dixwîne.
You are asking me a difficult question.
Tu ji min pirseke zor dipirsî.
Is he getting big?
Ew mezin dibe?
Why are you saying something bad to your friend?
Tu çima ji hevalê xwe re tiştekî xerab dibêjî?
Is the villager not going to his village?
Gundî naçe gundê xwe?
When are you coming to our new house?
Hûn kengî tên mala me ya nû?
I want a new, red car.
Ez erebeya nû û sor dixwazim.
Do you not see something in your tea?
Tu di çaya xwe de tiştekî nabînî?
Why are you not giving your black notebook to your teacher?
Tu çima deftera xwe ya reş nadî mamosteya xwe?
They are working on a very difficult question.
Ew li ser pirseke pir zor dixebitin.
He doesn't know the name of his new friend.
Ew navê hevalê xwe yê nû nizane.
The women are thinking about new, expensive clothes.
Jin li ser cilên nû û biha difikirin.
The teacher is looking at her gifted students.
Mamoste li xwendekarên xwe yên jêhatî dinêre.
Toys are becoming expensive.
Lîstok biha dibin.
We are writing a letter to that old man.
Em ji wî zilamê kal re nameyekê dinivîsînin.
Would you help me please?
Tu ji kerema xwe re alîkariya min dikî?
We are showing our guests the cover of our new book.
Em bergê pirtûka xwe ya nû nîşanî mevanên xwe didin.
I am bringing tea to everyone.
Ez ji herkesî re çayê tînim.
Why is he using his pencil with his foot.
Ew çima qelema xwe bi piyê xwe bi kar tîne?
The mother is holding her child.
Dê zarokê xwe digire.
Do you like coffee or tea?
Tu ji çayê an jî qehwê hez dikî?
What are you sending to you father?
Tu ji bavê xwe re çi dişînî?
Is the girl opening her new toy?
Keçik lîstoka xwe ya nû vedike?
Are you speaking with your mother about this problem?
Tu li ser vê pirsgirêkê bi diya xwe re diaxivî?