Terms in this set (159)

 • swoon
  omdleć
 • virtuoso
  wirtuoz
 • spectacle
  spektakl
 • shriek
  skrzeczeć
 • sob
  szlochać
 • at the sight of
  na widok czegoś/kogoś
 • modern -współczesny
 • phenomenon
  fenomen, zjawisko
 • roots
  korzenie
 • post-war
  powojenny
 • recorded music
  muzyka z odtwarzaczy
 • concert hall
  sala koncertowa
 • outrageously
  nieziemsko
 • talented
  utalentowany
 • overcome
  pokonać, wyjść z czegoś obronną ręką
 • background
  tło, środowisko pochodzenia
 • bona fide
  prawdziwy
 • celebrity
  celebryta
 • rise to fame
  zyskać sławę
 • violin
  skrzypce
 • composer
  kompozytor
 • pianist
  pianista
 • pedagogue
  pedagog, nauczyciel
 • unleash
  rozpętać
 • biographer
  biograf
 • strain
  tutaj: zryw
 • grip
  trzymać, ściskać
 • delight
  zachwycać
 • audience
  publiczność
 • rendition
  interpretacja (utworu)
 • fiendishly
  piekelnie
 • prodigy
  cudowne dziecko, bardzo zdolna osoba
 • cast a spell
  rzucić czas
 • preternaturally
  ponadnaturalnie
 • gifted
  utalentowany
 • musical imagination
  wyobraźnia muzyczna
 • distinctive
  charakterystyczny, wyróżniający
 • toss
  odrzucać (np. włosy na bok)
 • sway
  kołysać
 • keyboard
  klawisze
 • profession
  zawód
 • crowned head
  koronowana głowa
 • at length
  tutaj: w kolejce
 • fuel
  tutaj: napędzać
 • feverish
  gorączkowe
 • interest
  zainteresowanie
 • reputation
  reputacja
 • downright
  wręcz
 • decorous
  w dobrym guście, przyzwoity
 • prim
  sztywny
 • appeal
  urok, czar
 • trigger
  wzbudzać
 • public appearance
  publiczne wystąpienie, pojawienie się
 • border on delirium
  graniczyć z szaleństwem
 • figure
  postać
 • contemporary
  ówczesny
 • refined upbringing
  dobre wychowanie
 • snatch
  chwycić
 • retching
  odruchy wymiotne
 • feigned
  udawany
 • handkerchief
  chusteczka
 • term
  pojęcie, termin
 • coin a term
  ukuć jakiś zwrot
 • poet
  poeta
 • out of place
  nie na miejscu
 • devotion
  poświęcenie
 • follow
  podążać
 • perform
  występować
 • venue
  miejsce koncertowe
 • sophisticated
  skomplikowany, wysublimowany
 • slouch
  pierdoła, ciamajda
 • self-publicity
  autoreklama
 • equation
  równanie
 • looks
  wygląd
 • charisma
  charyzma
 • catchy tunes
  chwytliwe melodie
 • branding
  marka
 • publicity
  rozgłos
 • well-crafted
  dobrze spreparowany
 • mass communication
  komunikacja masowa
 • indubitably
  niewątpliwie
 • repertory
  repertuar
 • from memory
  z pamięci
 • orchestrator
  aranżer orkiestry
 • exert- wywołać
 • pivotal
  kluczowy
 • out of reach
  poza zasięgiem
 • inspiring
  inspirujący
 • permeat
  przenikać
 • knowledgeable
  zorientowany, bywalec
 • inquisitive
  ciekawy
 • pick
  wybór, wybierać
 • feature
  przedstawiać
 • art
  sztuka
 • historical
  historyczne, ważne historycznie
 • subject-specific
  skoncentrowane na jednym temacie
 • exclude
  wyłączyć, nie uwzględniać
 • informative
  dostarczający dużo informacji
 • entry
  wejście
 • scope
  zakres
 • located
  umiejscowiony
 • most visited
  najczęściej odwiedzany
 • establish
  ustanowić, założyć np. muzeum
 • house
  tutaj: być domem dla
 • vast
  ogromny
 • work
  praca, tutaj w znaczeniu: dzieło
 • countrymen
  rodacy
 • skim over
  przewertować, obejrzeć w biegu
 • extensive
  rozległy
 • masterpiece
  dzieło sztuki
 • in terms of
  jeśli chodzi o
 • significance
  znaczenie, ważność
 • trump
  tutaj: przebić, być lepszym
 • renowned
  słynny
 • penchant
  upodobanie
 • ancient
  starożytny
 • soft spot for sth
  słabość do czegoś
 • sculpture
  rzeźba
 • bucket list
  lista rzeczy, które chciałbyś zrobić przed śmiercią (serio!)
 • library
  biblioteka
 • century
  wiek (100 lat)
 • wield
  władać
 • immense
  ogromny
 • stunning
  zachwycający
 • deserve
  zasługiwać
 • Sistine Chapel
  Kaplica Sykstyńska
 • textbook
  podręcznik
 • piece
  tutaj: dzieło sztuki
 • mind-blowing
  oszałamiające
 • work of art
  dzieło sztuki
 • latter half
  druga połowa (np XV wieku)
 • wing
  skrzydło (także budynku)
 • outside
  zewnętrzna część
 • tenfold
  dziesięciokrotnie
 • art gallery
  galeria sztuki
 • art museum
  muzeum sztuki
 • supreme
  najlepszy
 • collection
  kolekcja
 • archive
  archiwum
 • muse
  muza
 • master
  mistrz
 • Far East
  Daleki Wschód
 • roughly
  w przybliżeniu
 • visitors
  odwiedzający
 • founded
  założony (o muzeum czy instytucji)
 • treasure
  skarb
 • on show
  na wystawie
 • painting
  obraz
 • baroque building
  barokowy budynek
 • grandeur
  wielkość, wspaniałość
 • core
  rdzeń, podstawa
 • affectionately
  pieszczotliwie
 • item
  przedmiot
 • well worth a visit
  wart odwiedzin
 • document
  dokumentować
 • entrance fee/admission fee
  opłata za wejście
 • honorable
  honorowy
 • landmark
  punkt orientacyjny
 • palace
  pałac