104 terms

Everyday technical english

Everyday technical english
STUDY
PLAY
I had to
musiałam
I went to
byłam
waste
odpady
bought
kupić
plant
fabryka
operations
oddziały
range of products
gama produktów
stuff
rzeczy
staff
personel
reduce
redukować
workforce
siła robocza
annual turnover
roczne obroty
what is it made of
z czego to jest zrobione?
what does it consist of
z czego się składa?
how much waste is there per month
ile jest odpadów miesięcznie?
what is the way of packaging of waste
w jaki sposób są opakowane odpady?
how much does one pallet wight
ile waży jedna paleta?
from were do you collected the waste
skąd odbierane są odpady?
do you cooperate with any company
współpracuje pan z jakąś firmą?
is this cooperation permanant or temporary
czy jest to współpraca stała czy tymczasowa?
could you tell me about the price of competition and yourself
czy mógłby mi pan podać ceny konkurencji i swoje własne?
what do you specialise in
w czym się specjalizujesz?
the domestic market accounts for...
rynek krajowy stanowi...
what is your range of products
jaka jest gama twoich produktów
the company was started in
firma wystartowała....
where are the headquarters
gdzie macie magazyny?
we started off with ten people
zaczęliśmy z 10 osobami
overtime
nadgodziny
shift-system
system zmianowy
liaising with
utrzymywanie kontaktów hadlowych
my job involves
moja praca wiąże się z
diversify into
zwiększyć ofertę handlową,(zróżnicować)
to be in charge of
dowodzić (czymś/kimś)
to work shifts
pracować na zmiany
curtain
kurtyna
personality traits
cechy charakteru
I'm aware
jestem świadomy
awareness
świadomość
fulfill
sełniać
run smoothly
przebiega gładko
assembly
montaż
shopfloor
linia produkcyjna
member
członek
to rotate jobs
wymieniać się zadaniami
flexi-time
nienormowany czas pracy
double-time
płacone podwójnie
soothing
kojący
estate=premises
obszar, teren
greenfield
teren nieuzbrojony
site
teren, miejsce
layout
plan rozmieszczenia czegoś
wrapped
pakować
new run
pierwsze uruchomienie
cleaning unit
jednostka czyszcząca
newest
najnowsza
per annum
rocznie
gatehouse
dyżurka
opposite
na przeciwko
outskirts
przedmieścia
motorway/highway
autostrada
bottleneck
wąskie gardło
raw materials
surowce
edge
krawędź
period of time
okres czasu
trial
próbny
facilities
obiekty
in house
na miejscu
tighten up
dokręcić
spare hose
zapasowt wąż
useful
przydatny
equipment
wyposażenie, sprzęt
measure
zmierzyć
measurement
pomiar
workbench
stół warsztatowy
replace it
zastąpić, wymienić
increase it=grow=rise
zwiększyć
separate
separacja
welding
spawalnictwo
grinding
szlifowanie
sawing
cięcie, piłowanie
fitting
instalacja
come loose
poluzować
ring spanner
klucz oczkowy
shelf
półka
light bulbs
żarówki
cupboard
kredens
wire cutters
nożyce do drutu
one pair
para np. nożyczek
rough edges
nierówne krawędzie
carry out
przeprowadzać
to seal
uszczelnić
valve
zawór
drum
kocioł
adhesives
taśma samoprzylepna
bearings
łożyska
pair of pliers
szczypce
on the top
na najwyższej
on the bottom
na najniższej
sheet
plandeka
run out of
wyczerpać
the week after next
za dwa tygodnie
the day before yesterday
przedwczoraj
the day after tomoorow
pojutrze
last out one
przedostatni