25 terms

Phrases Unit 12 Love 3

STUDY
PLAY
give sb a hand with
kedagi milleski aitama
during the visiting hours
külastusajal
keep safe
ohtu vältima
get into a street accident
tänaval õnnnetusse sattuma
at half past three
kell pool neli
fit in with
millegagi kokku sobima
in hospital
haiglas
I hurt my nose
Ma vigastasin oma nina.
make a call
helistama
run into sth
millegi otsa jooksma
text somebody
tekstsõnumit saatma
That's too bad
Kehv lugu.
at the same time
samal ajal
stop for something
peatuma millekski
two different things
kaks erinevat asja
lots of bruises
palju marrastusi
feel better
end paremini tundma
Bad luck!
Ei vedanud sul!
in intensive care
intensiivravi osakonnas
with my headphones on
kõrvaklapid peas
I got hit by a car.
Sain autolt löögi.
How terrible!
Kui kohutav!
fasten the seat belt
turvavööd kinnitama
be much worse
palju halvemas seisus olema
in plaster
kipsis
OTHER SETS BY THIS CREATOR