LIBE - Asylum and Migration (EN-HU)

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

absconding
szökés
risk of absconding
szökés veszélye
accommodation centre
befogadó állomás
adaptation
alkalmazkodás
asylum
menedékjog
application for asylum
menedékjog iránti kérelem
examination of an asylum application
menedékjog iránti kérelem vizsgálata
withdrawal of an asylum application
menedékjog iránti kérelem visszavonása
asylum seeker
menedékkérő
asylum shopping
...
border resident
határ menti lakos
local border traffic
kishatárforgalom
brain circulation
agykörforgás, agyáramlás
brain drain
agyelszívás
brain gain
agyvisszaszívás, tudásnyerés
brain waste
ingyenes tehetségexport
unaccompanied minor
kísérő nélküli kiskorú
multiple citizenship
többes állampolgárság
Committee on Immigration and Asylum (CIA)
Bevándorlási és Menekültügyi Bizottság
Common European Asylum System (CEAS)
Közös Európai Menekültügyi Rendszer
community preference
közösségi preferencia
country of birth
születés helye szerinti ország
country of destination
célország
country of nationality
állampolgárság szerinti ország
country of origin
származási ország
safe country of origin
biztonságos származási ország
country of return
visszatérési ország
dependant
eltartott
deportation
kitoloncolás
deportation order
kitoloncolást elrendelő határozat
detainee
fogvatartott / őrizetes
detention
őrizet
detention facility
őrzött szállás
determining asylum authority
menedékjog iránti kérelem elbírálásáért felelős hatóság
Dialogue on Mediterranean Transit Migration (MTM)
Párbeszéd a Mediterrán Tranzit Migrációról (MTM)
displaced person
lakóhelyét elhagyni kényszerült személy
internally displaced person
belső menekült
displacement
kényszervándorlás
enforcement measure
végrehajtási intézkedés
illegal entry
illegális beutazás / belépés
legal entry
legális beutazás / belépés
refusal of entry
beléptetés megtagadása
entry ban
beutazási tilalom
ethnic cleansing
etnikai tisztogatás
EU Immigration Portal (EUIP)
uniós bevándorlási portált
European Asylum Support Office (EASO)
Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal
European Convention on Human Rights (ECHR)
Emberi Jogok Európai Egyezménye
exclusion clauses
kizáró klauzulák
exploitation
kizsákmányolás
expulsion
kiutasítás, kitoloncolás
expulsion decision
kiutasítást elrendelő határozat
expulsion order
kiutasítást elrendelő határozat
family formation
családalapítás
family reunification
családegyesítés
right to family unity
család egységéhez való jog
final decision
jogerős határozat
Global Forum on Migration and Development (GFMD)
Migrációs és Fejlesztési Globális Fórum (GFMD)
host country
fogadó ország
Intergovernmental Consultations on Migration, Asylum and Refugees(IGC)
Kormányközi Tanácskozás a Migrációról és a Menekültügyi Helyzetről
intra-corporate transferee
vállalaton belül áthelyezett személy
ius sanguinis
vér szerinti leszármazás elve
ius soli
területi elv
long-term resident
huzamos tartózkodás jogával rendelkező személy
forced marriage
kényszerházasság
marriage of convenience
érdekházasság
forced migrant
kényszermigráns
labour migrant
migráns munkavállaló
contract migrant worker
szerződéssel rendelkező migráns munkavállaló
OTHER SETS BY THIS CREATOR