LIBE - Asyl und Zuwanderung (DE-HU)

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Untertauchen
szökés
Fluchtgefahr
szökés veszélye
Unterbringungszentrum
befogadó állomás
Anpassung
alkalmazkodás
Asyl
menedékjog
Asylantrag
menedékjog iránti kérelem
Prüfung eines Asylantrags
menedékjog iránti kérelem vizsgálata
Rücknahme eines Asylantrags
menedékjog iránti kérelem visszavonása
Asylbewerber
menedékkérő
Asyl-Shopping
...
Grenzbewohner
határ menti lakos
kleiner Grenzverkehr
kishatárforgalom
...
agykörforgás, agyáramlás
...
agyelszívás
...
agyvisszaszívás, tudásnyerés
...
ingyenes tehetségexport
alleinstehendes Kind
kísérő nélküli kiskorú
Mehrstaatigkeit
többes állampolgárság
Ausschuss für Einwanderung und Asyl
Bevándorlási és Menekültügyi Bizottság
Gemeinsames Europäisches Asylsystem
Közös Európai Menekültügyi Rendszer
Gemeinschaftspräferenz
közösségi preferencia
Geburtsland
születés helye szerinti ország
Zielland
célország
Land der Staatsangehörigkeit
állampolgárság szerinti ország
Herkunftsland, Herkunftsstaat
származási ország
sicherer Herkunftsstaat
biztonságos származási ország
Rückkehrland
visszatérési ország
zuzugsberechtigter Familienangehöriger
eltartott
Abschiebung
kitoloncolás
Abschiebungsanordnung
kitoloncolást elrendelő határozat
Schubhäftling
fogvatartott / őrizetes
Schubhaft, Abschiebungshaft
őrizet
Haftzentrum
őrzött szállás
Asylbehörde
menedékjog iránti kérelem elbírálásáért felelős hatóság
Dialog über Transitmigration im Mittelmeerraum
Párbeszéd a Mediterrán Tranzit Migrációról (MTM)
Vertriebener
lakóhelyét elhagyni kényszerült személy
Binnenvertriebener
belső menekült
Vertreibung
kényszervándorlás
Vollstreckungsmaßnahme
végrehajtási intézkedés
illegale Einreise
illegális beutazás / belépés
legale Einreise
legális beutazás / belépés
Verweigerung der Einreise
beléptetés megtagadása
Einreiseverbot
beutazási tilalom
ethnische Säuberung
etnikai tisztogatás
EU-Zuwanderungsportal
uniós bevándorlási portált
Europäisches Unterstützungsbüro für Asylfragen (EASO)
Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal
Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK)
Emberi Jogok Európai Egyezménye
Ausschlussklauseln
kizáró klauzulák
Ausbeutung
kizsákmányolás
Rückführung, Abschiebung, Ausweisung
kiutasítás, kitoloncolás
Rückführungsentscheidung
kiutasítást elrendelő határozat
Ausweisungsentscheidung
kiutasítást elrendelő határozat
Familienbildung
családalapítás
Familienzusammenführung
családegyesítés
Recht auf Familieneinheit, Währung des Familienverbandes
család egységéhez való jog
rechtskräftige Entscheidung
jogerős határozat
Weltforum über Migration und Entwicklung
Migrációs és Fejlesztési Globális Fórum (GFMD)
Aufnahmeland
fogadó ország
Zwischenstaatliche Beratungen über Migration, Asyl und Flüchtlinge
Kormányközi Tanácskozás a Migrációról és a Menekültügyi Helyzetről
innerbetrieblich versetzte Person
vállalaton belül áthelyezett személy
Abstammungsprinzip
vér szerinti leszármazás elve
Geburtslandprinzip
területi elv
langfristig Aufenthaltsberechtigter
huzamos tartózkodás jogával rendelkező személy
Zwangsheirat
kényszerházasság
Scheinehe; Aufenthaltsehe
érdekházasság
Zwangsmigrant
kényszermigráns
Arbeitsmigrant
migráns munkavállaló
Arbeitsmigrant mit befristetem Vertrag
szerződéssel rendelkező migráns munkavállaló