LIBE - menekültügy és bevándorlás (HU-IT)

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

szökés
fuga
szökés veszélye
rischio di fuga
befogadó állomás
struttura alloggiativa per richiedenti asilo
alkalmazkodás
adattamento
menedékjog
asilo
menedékjog iránti kérelem
domanda d'asilo
menedékjog iránti kérelem vizsgálata
esame di una domanda d'asilo
menedékjog iránti kérelem visszavonása
rinuncia alla domanda di asilo
menedékkérő
richiedente asilo
határ menti lakos
frontaliero
kishatárforgalom
traffico frontaliero locale
agykörforgás, agyáramlás
circolazione di cervelli
agyelszívás
fuga di cervelli
agyvisszaszívás, tudásnyerés
acquisizione di cervelli
ingyenes tehetségexport
spreco di cervelli
kísérő nélküli kiskorú
minore straniero separato
többes állampolgárság
cittadinanza multipla
Bevándorlási és Menekültügyi Bizottság
Comitato Immigrazione e Asilo (CIA)
Közös Európai Menekültügyi Rendszer
Sistema europeo comune di asilo
közösségi preferencia
preferenza comunitaria
születés helye szerinti ország
paese di nascita
célország
paese di destinazione
állampolgárság szerinti ország
paese di cittadinanza
származási ország
paese di origine
biztonságos származási ország
paese di origine sicuro
visszatérési ország
paese di ritorno
eltartott
persona a carico
kitoloncolás
espulsione
kitoloncolást elrendelő határozat
decreto di espulsione / deportazione
fogvatartott / őrizetes
trattenuto
őrizet
trattenimento
őrzött szállás
struttura di trattenimento
menedékjog iránti kérelem elbírálásáért felelős hatóság
autorità responsabile per il riconoscimento dello status di rifugiato
Párbeszéd a Mediterrán Tranzit Migrációról (MTM)
Dialogo sulla Migrazione di Transito nel Mediterraneo (MTM)
lakóhelyét elhagyni kényszerült személy
sfollato
belső menekült
sfollato interno
kényszervándorlás
sfollamento
végrehajtási intézkedés
provvedimento di esecuzione
illegális beutazás / belépés
ingresso non autorizzato
legális beutazás / belépés
ingresso autorizzato
beléptetés megtagadása
respingimento (rifiuto di ingresso)
beutazási tilalom
divieto di ingresso
etnikai tisztogatás
pulizia etnica
uniós bevándorlási portált
Portale europeo dell'immigrazione
Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal
Ufficio Europeo di Sostegno per l'Asilo (EASO)
Emberi Jogok Európai Egyezménye
Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU)
kizáró klauzulák
clausole di esclusione
kizsákmányolás
sfruttamento
kiutasítás, kitoloncolás
espulsione
kiutasítást elrendelő határozat
decisione di espulsione
kiutasítást elrendelő határozat
decreto di espulsione
családalapítás
formazione familiare
családegyesítés
ricongiungimento familiare
család egységéhez való jog
diritto all'unità familiare
jogerős határozat
decisione definitiva
Migrációs és Fejlesztési Globális Fórum (GFMD)
Forum Globale su Migrazione e Sviluppo (GFMD)
fogadó ország
paese di accoglienza
Kormányközi Tanácskozás a Migrációról és a Menekültügyi Helyzetről
Consultazioni Inter-Governative in materia di Immigrazione, Asilo e Rifugiati (IGC)
vállalaton belül áthelyezett személy
persona trasferita all'interno della stessa società in un altro paese
vér szerinti leszármazás elve
ius sanguinis
területi elv
ius soli
huzamos tartózkodás jogával rendelkező személy
residente di lungo termine
kényszerházasság
matrimonio forzato
érdekházasság
matrimonio di convenienza
kényszermigráns
migrante forzato
migráns munkavállaló
migrante per motivi di lavoro
szerződéssel rendelkező migráns munkavállaló
lavoratore migrante a contratto