13 terms

Valències I

STUDY
PLAY
li, Na, K, Rb, Cs, Fr (Alcalins)
1
B, Al (A del Bor)
3
N, P, As, Sb, Bi
3,5
Ti ( M. Transició)
3,4
Fe, Co, Ni (M. Transició)
2,3
Zn, Cd, Pd ( M. Transició)
2
Cu, Hg (M. Transició)
1,2
Pt (M. Transició)
2,4
Ag (M.Transició)
1
Au (M. Transició)
1,3
Cr(M.Transició)
2,3,6
Mn
2,3,4,6,7
H
1