43 terms

Repetytorium Longman Unit 3 SZKOŁA

STUDY
PLAY
academy
akademia
college
szkoła wyższa
fee-paying school
płatna szkoła
secondary school
szkoła średnia
independent school
szkoła niepubliczna
nursery school
przedszkole
middle school
gimnazjum
mixed school
szkoła koedukacyjna
private school
szkoła prywatna
single-sex school
szkoła tylko dla chłopców lub dziewcząt
state school
szkoła państwowa
university
uniwersytet
vocational school
szkoła zawodowa
art
plastyka
biology
biologia
chemistry
chemia
civics
wiedza o społeczeństwie
foreign language
język obcy
geography
geografia
humanities
przedmioty humanistyczne
history
historia
information technology
informatyka
mathematics
matematyka
music
muzyka
physical education
wychowanie fizyczne
physics
fizyka
Polish language and literature
język polski
religious edcation
religia
science
przedmioty ścisłe
subject
przedmiot szkolny
classmate
kolega z klasy
deputy head
wicedyrektor
examiner
egzaminator
form teacher
wychowawca
headmaster
dyrektor
headmistress
dyrektorka
lecturer
wykładowca
professor
profesor
schoolboy
uczeń
schoolgirl
uczennica
schoolmate
kolega ze szkoły
secretary
sekretarz
student
student
OTHER SETS BY THIS CREATOR

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.