Treoir- Paul

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

aimsir
Tá an ghrian ag taithneamh - The sun is shining
Tá an aimsir go breá - The weather is lovely
Tá an aimsir go dona - The weather is awful
B= Bia
Tá an bia blasta - The food is delicious
Is breá liom na béilí! - I love the meals
Tá an bia go huafásach - The food is terrible
C= Cheannaigh
Cheannaigh mé t-léine duit
I bought you a t-shirt
Cheannaigh mé bráisléad duit
I bought you a bracelet
D=Daoine
D=Daoine
Tá na daoine go léir go deas cairdiúil
All of the people are nice and friendly
Bhuail mé le cailín/buachaill
I met a girl/boy
Sarah is ainm di/Seán is ainm dó
Táim i ngrá! - Im in love!
E= Eitleán/ Traen
Bhí an turas go breá -The journey was nice
Bhí an turas go huafásach -The journey was terrible
Bhí an traen plódaithe le daoine -The train was packed with people
Bhí an t-eitleán compordach -The plane was comfortable
F= Fanacht
Táim ag fanacht in óstán- I'm staying in a hotel
Taim ag fanacht I dteach le bean an ti.
Im stating with a bean an ti
Taim ag fancht in arasan
Im staying at a an apartment
Tá an t-óstán/teach compordach/galanta
The hotel/house is comfortable/lovely
F= Filleadh abhaile(returning home)
Fillfidh mé abhaile Dé hAoine - I will return home Friday
Feicfidh mé thú ar scoil- I will see you at school
Buailfidh mé leat ar an Aoine - I will meet you on Friday
G= Gách lá
Luím faoin ngrian -I lie under the sun
Imrím peil/eitpheil/cispheil
I play football/volleyball/basketball
Téim ag snámh san fharraige
I go swimming in the sea
YOU MIGHT ALSO LIKE...
STUDY GUIDE