Try the fastest way to create flashcards

L'environnement et la pollution (2)

Get a hint
les produits synthétiques (m)
Click the card to flip 👆
1 / 45
1 / 45
Terms in this set (45)
szintetikus termékek
ártalmatlan
sebezhető,
törékeny, sérülékeny
lyuk az ózonrétegben, ózonlyuk
pusztítás
elpusztít, lerombol
üvegházhatás
elsivatagosodás
erdőírtás
globális felmelegedés
pocsékolás, anyagpazarlás
pazarol, pocsékol
hulladék, szemét