66 terms

Swedish

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

ett antal
mängd
förmåga
kapacitet (att göra något)
färdighet
förmåga att göra något praktiskt
behärskar
ha makt över, styra; klara av, kunna
omfattande
stor, betydande
uppdrag
tilldelat arbete som skall utföras inom en viss tid
fusk
användning av otillåtna metoder för att vinna fördelar
plagiat
efterapning
efterapar
imitera på ett osjälvständigt sätt
nedsättande
som minskar någons anseende, förolämpande
regerar (Över)
utöva politisk makt i ett land
månglare
försäljare
svag
som har liten kroppslig el. själslig kraft
ringa (adj)
som har liten omfattning
omfattning
storlek, utsträckning
duger
vara lämplig, passa
rodd
det att ro, roende
ena
en av två
uppehälle
det som man behöver för att leva, kost och logi
logi
tillfällig bostad, husrum
synvinkel
synpunkt
tillämpar
använda i praktiken
utför
göra
skymning
halvmörker (när dagsljuset försvinner
tjut
högt skrik, vrål
övertalar
örmå någon att göra något
begagna
använda
obehaglig
som gör att man känner obehag
våg
böljande (regelbunden) rörelse i vatten mm, bölja
skvalpar
plaska, stänka
var och en
varje människa
vart och ett
varje sak
var och varannan
nästan varje
förefaller
synas, tyckas
föraktar
se ned på, ringakta
brädd
överkant
hån
illvilligt förlöjligande
råkar i
hamna
tvetalan
självmotsägelse, motsägelse, osanning
behagar
förnöja
utomordentligt
mycket
ställning
social position
fästman
den man som en kvinna är förlovad med
förargar
få (någon) på dåligt humör, förtreta
borgmästare
vald ledare för stad
obehag
obehaglig känsla el. upplevelse
efter behag
som man själv vill
skum
mörk
vällusten
sinnlig njutning
förhoppningsvis
hoppas jag (eller vi)
iakttar
noga se på, lägga märke till
handling
Det som män gör, gärning
tämjer
göra tam
tam
som är van att leva bland människor
tillbringa
vara (på en plats under en viss tid)
i synnerhet
speciellt, särskilt
biskop
präst som leder det kyrkliga arbetet i ett stift
utsmyckar
smycka, pryda
knepig
besvärlig, svår
tillförlitlig
som man kan lita på, trovärdig
ordförråd
alla ord som behärskas av en person
reslig
högväxt
krets
cirkelformig linje
skälver
darra, bäva
fager
vacker
svälter
få för lite mat under längre tid