Tydzień 8: ZDROWIE

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

stuck
utknąć
prolonged period
przez dłuższy czas
chronic
chroniczny
take action
podjąć działanie
sweaty
spocone
pound
bić, walić (o sercu)
automatic response
automatyczna reakcja/odpowiedź
ancestor
przodek
predator
drapieżnik
threat
zagrożenie
kick into gear
rozpocząć, wrzucić na szybszy bieg
flood
zalać
hormones
hormony
elevate
podnosić, zwiększać
heart rate
tętno
blood pressure
ciśnienie tętnicze
multiple
liczne
juggle
żonglować, przenośnie - "ogarniać"
fight or flight
walcz lub uciekaj
short-lived
krótkotrwały
minor
drobny
impact
wpływ
stomach-ache
ból brzucha
acute
ostry, silny
trigger
wywołać
heart attack
zawał serca
arrhythmia
arytmia
heart disease
choroba serca
interfere
przeszkadzać, utrudniać
fatigue
zmęczenie
irritable
zdenerwowany
wear and tear
przenośnie: normalne zużycie, zmęczenie materiału
participant
uczestnik
headache
ból głowy
overeating
objadanie się
cope with stress
radzić sobie ze stresem
decision-making latitude
możliwości podejmowania decyzji, kontroli
coronary disease
choroba wieńcowa
cardiovascular risk
ryzyko dolegliwości układu sercowo-naczyniowego
recover
wracać do zdrowia
outcomes
rezultaty
one-point increase
wzrost o jeden punkt
drop by 22%
spaść o 22%
recommend
zalecać
reduce
redukować
state of mind
stan umysłu
bother
przeszkadzać, dokuczać
hostile
wrogi
buffer
bufor
tackle
wziąć się za coś
mood-booster
poprawiacz nastroju
cut back on sth
zmniejszyć ilość czegoś
distraction
dystraktor, rozpraszacz
immune functioning
funkcjonowanie układu odpornościowego
overwhelmed
przeciążony, zmęczony, przytłoczony
sneeze
kichać
suck
zassać
lungs
płuca
virus
wirus
cold
przeziębienie
cell
komórka
airway
drogi oddechowe
lining
wyściółka
one-celled
jednokomórkowa
cell membrane
błona komórkowa
flexible
elastyczna
layer
warstwa
fat
tłuszcz
protein
białko
inner
wewnętrzny
semipermeable
półprzepuszczalne
projection
wypustka
adhere
przylegać
bind
wiązać
sneaky
podstępny
enzyme
enzym
antibodies
przeciwciała
nucleus
jądro
ribosome
rybosom
stud
usiać
ribbon-like
jak wstążka
endoplasmic reticulus
retikulum endoplastyczne
amino acid
aminokwas
Golgi apparatus
Apart Golgiego
fuse
przenikać, wnikać
eject
wyrzucać
lysosomes
lizosom
mitochondria
mitochondria
oxygen
tlen
molecule
molekuły
carbon dioxide
dwutlenek węgla
OTHER SETS BY THIS CREATOR