80 terms

HV1 - Unit 4 - Lesson 1, 2, 3 and 4

STUDY
PLAY
advert
advertentie
advertise (to)
adverteren
brand new
gloednieuw
collect (to)
ophalen
condition
staat, conditie
details
bijzonderheden
furry
bontachtige, bonten
item
artikel
never
nooit
pay (to)
betalen
probably
waarschijnlijk
own
eigen
own (to)
bezitten
second-hand
tweedehands
sell (to)
verkopen
several
verscheidene
spend (to)
doorbrengen, besteden
unusual
ongewoon, opvallend
usually
meestal
weird
vreemd
actor
acteur
application form
inschrijvingsformulier
apply (to)
inschrijven
carpet
loper, tapijt
chance
mogelijkheid, kans
check (to)
controleren
crowd
(mensen)menigte, publiek
disappointed
teleurgesteld
enthusiastic
enthousiast
even
zelfs
fancy (to)
leuk vinden
favour
gunst
instead
in plaats daarvan
local
plaatselijk(e)
piece
stuk, artikel
registration
inschrijving
review
recensie
relationship
relatie
return (to)
teruggeven, terugsturen
wonderful
geweldig
almost
bijna
along
langs
closed
dicht, gesloten
directions
routebeschrijving
directly ahead
recht vooruit
dish
gerecht
exhibition
tentoonstelling, expositie
gallery
museum, galerie
gorgeous
prachtig, schitterend
main hall
grote zaal
light
licht
nearest
dichtstbijzijnde
over there
daarginds
picture
afbeelding, foto
ring (to)
bellen
still
nog (steeds)
through
door
(the) Tube
de metro
visitor
bezoeker
wooden
houten
access (to)
toegang krijgen tot
admit (to)
toegeven
attention
aandacht
brilliant
fantastisch
chips
patat
connect (to)
verbinden
curious
nieuwsgierig
finally
eindelijk
free
gratis
helpful
nuttig, behulpzaam
need (to)
moeten
password
wachtwoord
select (to)
uitkiezen, selecteren
show around (to)
rondleiden
show (to)
laten zien
slow
traag
stage
podium
tap (to)
tikken
turn on/off (to)
aan-/uitdoen
youth club
jeugdclub

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.