20 terms

Q4 Pilipino 2 - Sanhi at Bunga

Sabihin kung Sanhi o Bunga ang nakapaloob sa [ ].
STUDY
PLAY
Sanhi
[Hindi siya natulog ng maaga.] kaya nahuli siya sa klase
Bunga
Hindi siya kumain ng tangahalian [kaya siya ay nagugutom at sumasakit ang tiyan.]
Sanhi
Nahulog si Juan sa kanal [dahil hindi nya tinitignan ang kanyang dinaraanan.]
Sanhi
[Pinag-aralan niya nang mabuti ang kanyang leksyon kagabi] kaya nakakuha siya ng mataas na marka.
Bunga
[Masaya si Aling Mila] dahil sa mababait ang kanyang mga anak.
Sanhi
[Gabi na siyang umuwi,] pinagalitan siya ng ina.
Bunga
Kakain ako ng marami [para maging malakas.]
Bunga
[Pinuri ni Binibining Donato ang kanyang mga mag-aaral] kasi tumutulong sila sa mga nasunugan.
Sanhi
Pinalakpakan ng mga kamag-aral si Michael [kasi nasabi niya kung sino ang pambansang bayani.]
Sanhi
Nagpasalamat si Binibining Donata sa kanyang mga mag-aaral [dahil nakatulong sila nang mgalaki sa mga nangangailangan.]
Bunga
[Magkakasama sina Jose at ang kanyang mga kaibigan] kasi pupunta sila sa bayan.
Sanhi
Dalidaling hinabol ng tingin ni Jose ang kanyang tsinelas [dahil naanod iyon ng tubig.]
Sanhi
[Kahanga-hanga ang tanawin sa paligid] kaya labis na nasiyahan si Jose.
Bunga
Fiesta ng bayan [kaya nagpasiyang pumunta roon ang mgakakaibigan.]
Bunga
May hiling ang upo [kaya kinausap niya ang hangin.]
Bunga
Hahila ng aso ang katawan ng upo [kaya nagkasira-sira ito.]
Sanhi
[Bumagsak sa pagsususlit si Tanya.] Natatakot siyang makita ng nanay niya ang kanyang test paper.
Bunga
Iniabot ni Darwin ang pera sa tindera. [Tuwang-tuwa nagpasalamat ang tindera sa bata.]
Sanhi
Lumabas sa paaralan si Melba kahit umuulan pa. [Gusto niyang makauwi na.]
Sanhi
[Umuulan ng lumabas sa paaralan si Melba.] Basang-basa at nanginginig siya sa ginaw ng dumating sa kanilang bahay.