162 terms

Hyvin menee 2 (Kappale 1-2))

STUDY
PLAY
autoilu
act of driving car
epävirallinen (adj)
unofficial (adj)
ilmoittautua (v)
to sign in (to register/enroll)
työväenopisto
worker's institute
maalaus (n)
painting
koriste-
decorative (decorating)
kiinnostunut (adj)
interested (adj)
viritys
tuning
ilmoittautumisaika
registration deadline
huolimatta
regardless (despite)
tila
space (room)
järjestää (v)
to organize
kuitenkin (adv)
however (anyway)
ilmoittaa (v)
to give notice (to declare)
peruuttaa (v)
to cancel
maksu
fee (payment)
maksettava
payable (to be able to pay)
näytettävä
to be able to see
liite (n)
attachment
muistatte !
remember (!)
tulostaa (v)
to print
osallistuja
attendee (participant)
oikeus
law (right)
työväenopisto
working institute
mielenkiintoisia
interesting
mielenkiintoisesti (adv)
interestingly
eka
first (spoken)
anoppi
mother in law (madar zan)
toka
second (spoken)
niinku
like (slang)
volkkari
Volkswagen
kolari
crash/collision
läpi (adv)
through
läpi (n)
hole/mouth
yhteydessä
in touch/contact
Ollan yhteydessä
keep in touch
tuulilasi
windscreen (panjereye joleye mashin)
puskuri
bumper (separe mishin)
konepelti
hood (kaaput)
kytkin
clutch (mashin)
jarru
brake
kaasu
gas
ratti
wheel
pölykapseli
ghalpage mashin
peili
mirror
nopeusmittari
speedometer
kulua
pass (time) (spend/consume)
moni
many
muuttua (v)
change
menettää (v)
to lose (miss)
elämänkumppani
partner (life-companion)
menehtyä (v)
to perish (die)
liikenneonnettomuus
traffic accident
masentua (v)
to get/become depressed
tarpeeton (adj)
useless (unnecessary)
täysin (adv)
completely
vähitellen (adv)
bit by bit (gradually)
masennus (n)
depression
säännöllisesti (adv)
regularly
käsittää (v)
to understand
suru
sorrow
varmaan (adv)
surely
helpota
to become easier
järkytys
shock (upset)
yllättäen (adv)
suddenly
molemmat
together (both)
kohtalo (n)
destiny
miettiä (v)
to think (over)
puutarha
garden
yllättävä (adj)
surprising
siistiä (v)
to clean up
sellainen (adj)
such (kind)
reipas (adj)
sar zende (bashash)
päin (adv)
toward
tietokilpailu
quiz (test)
mielenkiintoinen (adj)
interesting (adj)
juontaja
speaker (presenter)
juttu
chat
nykyään (adv)
nowadays
liikaa (adv)
too much
totta
true
seurata (v)
to follow
uneton (uni+ton) (adj)
sleepless
valita (v)
to choose
puoliso
partner (elämänkumppani)
onnettomuus
accident (tapaturma)
turha (adj)
useless (tarpeeton)
vaatimaton (adj)
humble (modest)
vähitellen (adv)
gradually (pikku hilijaa)
käsittää
understand (tajuta=ymmärtää)
viisas (adj)
wise (clever)
harvoin (adv)
seldom
välillä
between (sometimes, now and then)
ei jaksa
no energy (power)
pitää huolta (v)
to take care (huolehtia)
huolestua (v)
to get worried
haista (v)
smell (to smell)
varmaan (adv)
probably
sulaa (v)
to melt
läpäistä (v)
to pass (exam)
lepo
rest
tyytyväinen (adj)
satisfied
tarkka (adj)
accurate (exact/precise)
eroavat toisistaan
different from each other
tarpeeksi (adv)
enough
yleensä (adv)
generally (normally)
välttämätön (adj) (välttämätöntä)
essential (vital)
yhä (adv)
still
rentoute (n)
relaxant
ääressä (adv)
at (by)
lähes (adv)
almost
katselu
watching (looking)
yhteiskunnallinen (adj)
social
ryhmä (ryhmiä)
group
selittää (v)
explain
tarjonta (n)
supply
verrattuna (adv)
compared to
verrata (v)
to compare
kanava (kanavia)
canal (channel)
enemmän (adv)
more
vuorokausi
day (day & night)
ympäri (adv)
around
kiehtoa (v)
captivate (charm/fascinate)
syrjäyttää (v)
to replace
perinteinen (adj)
traditional
kyläillä
visit
uudenlainen (adj)
new (fresh)
luoja
creator
osallistuminen (n)
attendance
siirtyä (v)
to move
eräänlainen (adj)
some kind of
keino
way (mean/aid/resort)
pohtia (v)
think over (consider)
luo
to (of movement)
toistuva (adj)
repeating
rituaali
tashrifat
iäkäs (adj)
elder
tilasto
statistics
eniten (adv)
the most
eläkeläinen (eläkeläset)
pensioner (pensioners)
keskimäärin (n)
on average
siinä
there
vajaa (adj)
partly (incomplete)
suosia (v)
to support (promote)
ihmissuhde
relationship
sarja (sarjoa)
TV series
mies (miehiä)
man (men)
miellyttää (v)
to please
ajankohtainen (adj)
current (topical)
takia
because of
sukupuoli (n)
gender (sex)
ero (eroja)
difference (distinction)
vähiten (adv)
least (at least)
kokoontumisaika
appointment time
leivonta (n)
baking
väline (välineet)
tool (tools)
opastus (opastuksen)
guiding (instruction)
munkki
doughnut
aihe (aiheen)
topic (theme)
poismeno (kuolema)
death
maksuton
free of charge
avioero
divorce