146 terms

JURI - Straftaten (DE-HU)

STUDY
PLAY
cselekmény
Tat
körülmények
Umstände
következmények
Folgen
gondatlanság
Fahrlässigkeit
gondatlan
fahrlässig
adócsalás
Steuerhinterziehung
AF-gép megkaparintása
Kaperung einer Air-France Machine
alkoholos befolyásoltság alatt elkövetett bűncselekmény
Alkohol bei Tatausführung
állam elleni bűncselekmények
Staatsschutzdelikte
áruházi lopás/tolvajlás
Ladendiebstahl
autóbaleset
Unfall
befejezett bűncselekmény
vollendete Straftat
belekeveredett vmibe
in etwas verwickelt sein
bérgyilkosság
Tötung auf Verlangen
bűncselekmény
Delikt, Verbrechen
bűncselekmények osztályozása / bűnlajstrom
Straftatenkatalog
bűntett
Straftat
bűnügy
Kriminalfall
bűnügy
Strafsache
csalás
Betrug
elkövetés
Tatausführung
elkövetés
Tatbegehung
elkövetés ideje
Tatzeit
előre megfontolt
vorsätzlich
eltulajdonít, hűtlenül kezel
veruntreuen
emberiség ellen elkövetett bűntett
Verbrechen gegen die Menschlichkeit
emberölés
Tötung
erőszakos behatolás
gewaltsames Eindringen
erőszakos bűncselekmény
Gewaltkriminalität
erőszakos közösülés
Vergewaltigung
fajtalankodás
Unzucht
fegyveres rablás
bewaffneter Raub(überfall)
fejlövés
Kopfschuss
felderítetlen emberölés
unaufgeklärtes Tötungsdelikt
felderített bűncselekmény
aufgeklärter Fall
felfedezetlen bűncselekmény
nicht entdecktes Verbrechen
fogolyszökés
Flucht
fojtogatás, megfojtás
Erdrosselung
fosztogat
plündern
főrendbeli bűncselekmény
Schwerverbrechen
garázdaság
Rowdytum
gazdasági bűncselekmények
Wirtschaftskriminalität
gépjárműlopás és jármű önkényes elvétele
Kfz-Diebstahl und unbefugter Gebrauch
gondatlanságból elkövetett bűncselekmények
Fahrlässigkeitsdelikte
gondatlanságból elkövetett emberölés
fahrlässige Tötung
gondatlanságból elkövetett emberölés
fahrlässige Tötung
gyanús kifogás/magyarázat
faule Ausrede
gyermek szexuális bántalmazása
Kindesmisshandlung
gyermekrablás
Kindesentführung
gyilkosság
Mord
gyilkossági kísérlet
versuchter Mord
gyújtogatás
Brandstiftung
hűtlen kezelés
Untreue/Unterschlagung
hűtlenség
Untreue
ismertté vált eset
bekanntgewordener Fall
ittas vezetés
Trunkenheit am Steuer
jogtalan tulajdonszerzési szándék
rechtswidrige Zueignungsabsicht
kábítószerkereskedelem
Drogenhandel
kémkedés
Spionage
kerékpárlopás
Fahrraddiebstahl
kerítés, kitartás?
Zuhälterei
késelés
Messerstecherei
kitartás
Zuhälterei
korrupció
Korruption
könnyű testi sértés
einfache Körperverletzung (KV)
közerkölcs elleni bűncselekmény
Sittlichkeitsdelikt
közlekedési bűncselekmény
Verkehrsdelikt
közúti jármű ittas vezetése
Verkehrsunfälle mit Alkoholeinfluß
lakásbetörés
Wohnungseinbruch
lelő
erschießen, niederschießen
lerégeszedik
sich betrinken
lopás
Diebstahl
megveszteget
dingen
nemi erkölcs elleni bűncselekmények
Sittlichkeitsdelikte
nemi erkölcs elleni bűncselekmények
Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung
nemi erőszak
Vergewaltigung
öngyilkosság
Selbstmord
pénzmosás
Geldwäsche
pénzt mos
Geld waschen
politikai gyilkosság
politischer Mord
rablás
Raub
rablótámadás
Raubüberfall
rongálás
Beschädigung
sikkasztás
Unterschlagung
súlyos testi sértés
gefährliche und schwere Körperverletzung
súlyos testi sértés
schwere Körperverletzung
szándékos emberölés
absichtliche Tötung
szemérem elleni bűncselekmény
Sittlichkeitsdelikt
szerződésszegés
Vertragsbruch
szökési kísérlet
Fluchtversuch
támadás
Anschlag
terrorcselekmény
Terroranschlag
testcsonkítás
Körperverstümmelung
testi fenyítés
körperliche Züchtigung
testi sértés
Körperverletzung
testi sérüléssel járó közlekedési baleset
Verkehrsunfälle mit Personenschaden
tettlegesség
Tätlichkeit
tisztázott eset
geklärtes Delikt
túsz-szedés
Geiselnahme
utcai rablás
Straßenraub
vagyon elleni bűncselekmények
Vermögensdelikte
vagyoni kár
Vermögensschaden
verés
Prügelung
vérontás
Massaker
vesztegetés
Begünstigung, Hehlerei
vétség
Vergehen, Verstoß
visszaélés kábítószerrel
Betäubungsmittel-Delikt
visszaélés kábítószerrel
Rauschgiftkriminalität
visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel
Mitführen von Schusswaffen
zavargás
Aufruhr
zsarol
erpressen
zsarolás
Erpressung
zsebtolvajlás
Taschendiebstahl
bűnszervezetben való részvétel
Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung
terrorizmus
Terrorismus
emberkereskedelem
Menschenhandel
gyermekek szexuális kizsákmányolása és gyermekpornográfia
sexuelle Ausbeutung von Kindern und Kinderpornografie
kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme
illegaler Handel mit Drogen und psychotropen Stoffen
fegyverek, lőszerek és robbanóanyagok tiltott kereskedelme
illegaler Handel mit Waffen, Munition und Sprengstoffen
korrupció
Korruption
csalással kapcsolatos bűncselekmények, ideértve az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló 1995. július 26-i egyezmény értelmében az Európai Közösségek pénzügyi érdekeit sértő csalásokat is
Betrugsdelikte, einschließlich Betrug zum Nachteil der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften im Sinne des Übereinkommens vom 26. Juli 1995 über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften
bűncselekményekből származó jövedelmek tisztára mosása
Wäsche von Erträgen aus Straftaten
pénzhamisítás, ideértve az euró hamisítását is
Geldfälschung, einschließlich der Euro-Fälschung
számítógépes bűnözés
Cyberkriminalität
környezettel kapcsolatos bűncselekmények, ideértve a veszélyeztetett állatfajok, valamint a veszélyeztetett növényfajok és növényfajták tiltott kereskedelmét is
Umweltkriminalität, einschließlich des illegalen Handels mit bedrohten Tierarten oder mit bedrohten Pflanzenund Baumarten
segítségnyújtás jogellenes beutazáshoz és tartózkodáshoz
Beihilfe zur illegalen Einreise und zum illegalen Aufenthalt
szándékos emberölés, súlyos testi sértés
vorsätzliche Tötung, schwere Körperverletzung
emberi szervek és szövetek tiltott kereskedelme
illegaler Handel mit Organen und menschlichem Gewebe
emberrablás, személyi szabadságtól való jogellenes megfosztás és túszejtés
Entführung, Freiheitsberaubung und Geiselnahme
rasszizmus és idegengyűlölet
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit
szervezett lopás vagy fegyveres rablás
Diebstahl in organisierter Form oder mit Waffen
kulturális javak - ideértve a régiségeket és műtárgyakat is - tiltott kereskedelme
illegaler Handel mit Kulturgütern, einschließlich Antiquitäten und Kunstgegenstände
csalás
Betrug
zsarolás és védelmi pénz szedése
Erpressung und Schutzgelderpressung
termékhamisítás és iparjogvédelmi jog megsértése
Nachahmung und Produktpiraterie
hivatalos okmányok hamisítása és azzal való kereskedés
Fälschung von amtlichen Dokumenten und Handel damit
fizetőeszközök hamisítása
Fälschung von Zahlungsmitteln
hormontartalmú anyagok és más növekedésserkentők tiltott kereskedelme
illegaler Handel mit Hormonen und anderen Wachstumsförderern
nukleáris és radioaktív anyagok tiltott kereskedelme
illegaler Handel mit nuklearen und radioaktiven Substanzen
lopott gépjárművek kereskedelme
Handel mit gestohlenen Kraftfahrzeugen
erőszakos közösülés
Vergewaltigung
gyújtogatás
Brandstiftung
a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága alá tartozó bűncselekmények
Verbrechen, die in die Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs fallen
repülőgép/hajó hatalomba kerítése
Flugzeug- und Schiffsentführung
szabotázs
Sabotage
bűncselekmény
Straftat
OTHER SETS BY THIS CREATOR