JURI - European arrest warrant (EN-HU)

Surce: SCIC
STUDY
PLAY
végrehajtó igazságügyi hatóság
executing judicial authority
biztosítékok
guarantees
illetékes igazságügyi hatóságok
competent judicial authorities
kibocsátó igazságügyi hatóság
issuing judicial authority
keresett személy
requested person
jogerős/végrehajtható ítélet
enforceable judgment
végrehajtható bírósági határozat
enforceable judicial decision
büntetés
penalty
kibocsátó tagállam
issuing Member State
végrehajtó tagállam
executing Member State
átadási eljárás
surrender procedure
Schengeni Információs Rendszer (SIS)
Schengen Information System (SIS)
biztonságos távközlési rendszer
secure telecommunications system
Európai Igazságügyi Hálózat
European Judicial Network
a keresett személy jogai
rights of a requested person
beleegyezés az átadásba
consent to surrender
a keresett személy kihallgatása
hearing of the requested person
határozat az átadásról
surrender decision
határozat több megkeresés esetén
decision in the event of multiple requests
kiadatási kérelem
request for extradition
Nemzetközi Büntetőbíróság alapokmánya
Statute of the International Criminal Court
büntetőeljárás
criminal prosecution
kiváltságok és mentességek
privileges and immunities
versengő nemzetközi kötelezettségek
competing international obligations
értesítés a határozatról
notification of the decision
elhalasztott vagy feltételes átadás
postponed or conditional surrender
átszállítás
transit
európai elfogatóparancs
European arrest warrant
OTHER SETS BY THIS CREATOR