116 terms

DE - Pressedeutsch - Politik (DE-HU)

Von deutschsprachigen Journalisten verwendete Vokabeln und Ausdrücke der Politik
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

kifütyül
buhen
pártvezér
Parteichef
megbízott elnök
der designierte Präsident
közvetlen és általános választás
allgemeine und direkte Wahlen
hátország
Hinterland
presztízsveszteség nélkül
ohne Gesichtsverlust
elszámoltatható
rechenschaftspflichtig
növekvő befolyásra és hatalomra tesz szert
hat zunehmende Befugnisse
megvetést arat
Abscheu ernten
széket kap a kabinetben
einen Regierungsposten erhalten
karinthiai kormányzó
Landeshauptmann Karinthiens
szorosabb együttműködés
verstärkte Zusammenarbeit
súlyos erkölcsi hibát követ el
einen gravierenden ethischen Fehler begehen
tanácskozó testület?
beratende Versammlung
vitás, vitatott
strittig
pusztába kiáltott szó marad
bleibt toter Buchstabe
döntéshozó testület
Entscheidungsorgan
lemondanak szuverenitásuk egy részéről ... javára
Hoheitsrechte delegieren an
legitimitás
demokratische Rechtsmässigkeit
legitimitása ...-ban gyökerezik
ist legitimiert durch
nagyobb átláthatóságot biztosít
eine grössere Transparenz gewährleisten
női alkancellár
weiblicher Vizekanzler
FPÖ-vezér
FPÖ-Chef
szabadságpárti
freiheitliche
hajszálhasogatás
Haarspalterei (nem: Haarsplitterei)
hírhedt kijelentés
berüchtigte Äusserung
idegengyűlölet
Ausländerfeindlichkeit
fenntartja a koalíciót
die Koalition aufrechterhalten
olvasztótégely
Schmelztiegel
tiltakozó jelvény
Protestbutton
egyenlő jogokat biztosít
stellt auf eine gleichberechtigte Stufe
csökkenti a gazdasági különbségeket
verringert das Wirtschaftsgefälle
szélsőjobbos
Rechtsextremist
árnyékkancellár
Schattenkanzler
lemond
abdanken
fellegvár
Hochburg
küzd az emberi jogokért
Achtung der Menschenrechte
taktikai visszavonulás
taktischer Rückzug
megfelelő lépéseket tesz
entsprechende Maßnahmen treffen
hangot ad aggályainak
Vorbehalte äussern
süketelés, duma
Lippenbekenntnisse
született demokrata
ein lupenreiner Demokrat
őskomcsi
Altkommunist
kijelölt utód
designierter Nachfolger
tehetséges politikus
begnadeter Politiker
magányos harcos
Einzelkampfer
megválasztják
ins Amt wählen
Alkotmányba ütköző
verfassungswidrig
a kitűzött időpontig
zum Stichdatum
bukásra van ítélve
auf die Verliererstraße geraten
célok elérése
Erreichung der Zielvorgaben
e szerint cselekedni
nach dieser Devise handeln
érem másik oldala
Kehrseite der Medaille
érthető döntés
nachvollziehbare Entscheidung
függőben van, a levegőben lebeg
ist in der Schwebe
homályos fogalmazás
wolkige Formulierung
iszamos megfogalmazás
schwammige Formulierung
Itt van a kutya elásva
Hier liegt der Hase
kezdeményező szerep
impulsgebende Rolle
kritika éri vki részéről
Kritik vonseiten + Gen.
melléfog
der Schuß geht daneben
nem hagyható figyelmen kívül
an etw nicht vorbeikommen können
nyitott kapun dörömböl
Sie laufen bei uns offenen Türen ein
politikai vezérelv
politische Tragidee
süket duma
billiger Tand
széleskörű konszenzusra törekszik
breiten Konsens erzielen
szembeszállni
jm die Stirn bieten
szóvirágos stílus
blumenreiche Rhetorik
több a füstje, mint a lángja
zeigt mehr Asche als Glut
túlzott elvárásokat támaszt
überzogene Forderungen stellen
csapásirány
Marschrichtung
iskola
Denkschule
mérföldkő, irányváltás
Weichenstellung
bökkenő
Knackpunkt
szalonképes
hoffähig
szemfényvesztés, akrobata mutatvány
Luftnummer
Schüssel ellenes jelvény
Anti-Mascherl
Schüssel ellenes jelvény
Anti-Schüssel-Button
Jörg Haider demonizálása
Damonisierung Jörg Haiders
az osztrák kancellárral szembeni szurkálódás
Nadelstiche gegen den Kanzler Österreichs
Ausztria ellen irányuló szankciók
Sanktionen gegen Österreich
a múlt feldolgozása
Vergangenheitsbewaltigung
szakmai egyeztetés
technische Absprache
vonakszik komoly döntésekhez szavazatát adni
Weigerung, wichtige Entscheidungen mitzutragen
hallgat a kisebbségi jogok kérdéséről
zu Minderheitenrechten schweigen
irányváltás
Änderung der Linie
feloldja a kétoldalú szankciókat
Aufhebung der bilateralen Sanktionen
kitart a keméyn vonalas politika mellett
die harte Linie fortsetzen
a korábbi bűncselekményekért való felelősséget vehemensen elhárítja magától
die Verantwortung für frühere Verbrechen brüsk ablehnen
áthúzott csokornyakkendő a hajtókán
durchkreuzte Fliege am Revers
eltökéltséget mutat
eine entschlossene Haltung vertreten
vmit határozottan elutasít
etwas dezidiert ablehnen
nincs ok arra, hogy megváltoztassa döntését
keinen Anlass zu einem Kurswechsel geben
megfigyelés alá helyezi az országot
das Land unter ein Beobachtungsregime stellen
nő a népszerűsége
an Zuspruch gewinnen
szalonképes párt
salonfähige Partei
domesztikálandó társ
zu domestizierendes Koalitionsmitglied
kevésbé merev hozzáállást kér
für einen weniger rigiden Ansatz pladieren
útját ijesztő kijelentések kövezik
abstoßende Bekenntnisse pflastern seinen Weg
megtorpedózza az integrációt
die Integration torpedieren
negatív érzelmeket próbál kelteni
negative Gefühle transportieren
a nagy újító képében tetszeleg
pflegt sein Image als Modernisierer
sarkaiból kifordít
aus den Angeln heben
ex poci
rein instinktmäßig
itt szakadék tátong
da klafft eine Kluft
nagy vonalakban vázol, elnagyol
mit einem breiten Pinsel malen
nem fog dicsekedni vele
kein Ruhmsblatt für jn sein
nem kap semmit
durch die Finger schauen
nyomába lép
in die Fußspuren treten
összeomlik
kracht zusammen
homályos
obskur
csapásirány
Stoßrichtung
pillanatfelvétel
Momentaufnahme
megközelítés
r Approach
szakértelem
e Expertise
központi alap
zentrales Pool