100 terms

Adar Prydain

Seiliedig ar set gan Keithlard. Based on a set by Keithlard.
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

aderyn du
tylluan wen
penlöyn
gwylan benddu
tingoch du
titw tomos las
bronrhuddyn y mynydd
coch y berllan
bwncath
brân dyddyn
ji-binc
pi fach
titw penddu
colomen dorchog
gwylan lwyd
cwtiar
titw cribog
croesbig
cog
llwyd y berth
colomen y graig
caseg y ddrycin
telor yr ardd
dryw melyn cribog
gosog
gwylan gefnddu
cnocell fraith fwyaf
titw mawr
llinos werdd
cnocell werdd
crëyr glas
petrisen
siglen lwyd
gylfinbraff
gwylan y penwaig
copog
gwennol y bondo
aderyn y to
jac-y-do
sgrech y coed
cudyll coch
glas y dorlan
cornicyll
gwylan gefnddu leiaf
cnocell fraith leiaf
llwydfron fach
llinos
tylluan fach
tylluan gorniog
titw cynffon-hir
pioden
hwyaden wyllt
titw'r wern
corhedydd y waun
tresglen
iâr ddŵr
eos
cnocell y cnau
hebog tramor
ffesant
gwybedog cefnddu
siglen fraith
sofliar
cigfran
barcud coch
petrisen goesgoch
llinos bengoch
tingoch
asgell goch
bras y cyrs
parotan
robin goch
ydfran
gwennol y glennydd
serin
tylluan glustiog
pila gwyrdd
ehedydd
bronfraith
gwalch glas
gwybedog mannog
drudwy
colomen wyllt
clochdar y cerrig
gwennol
gwennol ddu
tylluan frech
dringwr bach
golfan y mynydd
turtur
aden gwyr
crec yr eithin
llwydfron
titw'r helyg
dryw wen
ysguthan
dryw
siglen felen
bras melyn
peneuryn