107 terms

Irregular Verbs: Infinitive, Simple Past & Past Participle

czasowniki nieregularne (bezokolicznik, forma czasu przeszłego oraz imiesłów bierny) według tabeli z podręcznika Matura Prime Time pre-intermediate
STUDY
PLAY
be - was; were - been
być
bear - bore - born
znosić; wytrzymywać; rodzić
beat - beat - beaten
(po)bić
become - became - become
zostać (kimś)
begin - began - begun
rozpocząć; zacząć
bend - bent - bent
naginać; schylić się; ugiąć się
bet - bet - bet
zakładać się; obstawić zakład
bite - bit - bitten
(u)gryźć
bleed - bled - bled
krwawić
blow - blew - blown
wiać (o wietrze)
break - broke - broken
(z)łamać
bring - brought - brought
przynieść
build - built - built
(z)budować
burn - burnt (or burned) - burnt (or burned)
spalić
burst - burst - burst
wybuchać; eksplodować
buy - bought - bought
kupować
catch - caught - caught
(z)łapać
choose - chose - chosen
wyb(ie)rać
come - came - come
przyjść
cost - cost - cost
kosztować (mieć określoną cenę)
cut - cut - cut
ciąć; kroić
deal - dealt - dealt
dotyczyć (czegoś); radzić sobie (z czymś)
dig - dug - dug
kopać (w ziemi)
do - did - done
(z)robić; porabiać coś
draw - drew - drawn
(na)rysować
dream - dreamt (or dreamed) - dreamt (or dreamed)
śnić; marzyć
drink - drank - drunk
pić; napić się
drive - drove - driven
jechać; prowadzić pojazd
eat - ate - eaten
(z)jeść
fall - fell - fallen
spadać; upadać
feed - fed - fed
(na)karmić
feel - felt - felt
(po)czuć (się)
fight - fought - fought
walczyć; kłócić się
find - found - found
odnaleźć; znaleźć
fly - flew - flown
latać; polecieć
forbid - forbade - forbidden
zakazać
forget - forgot - forgotten
zapomnieć
forgive - forgave - forgiven
przebaczyć; wybaczyć
freeze - froze - frozen
zamrażać; zamrozić
get - got - got
dostać
give - gave - given
dać
go - went - gone
iść; pójść
grow - grew - grown
rosnąć; uprawiać
hang - hung - hung
powiesić; zawiesić
have - had - had
mieć
hear - heard - heard
(u)słyszeć
hide - hid - hidden
ukryć; schować
hit - hit - hit
uderzyć; trafić
hold - held - held
(u)trzymać; potrzymać; dzierżyć
hurt - hurt - hurt
(z)ranić
keep - kept - kept
zachować; zatrzymać; podtrzymać
know - knew - known
wiedzieć; znać
lay - laid - laid
położyć; nakryć (do stołu)
lead - led - led
przewodzić; kierować (partią)
learn - learnt (or learned) - learnt (or learned)
uczyć się
leave - left - left
zostawić; wyjść; wyjechać; odjechać
lend - lent - lent
pożyczyć komuś; wypożyczać
let - let - let
pozwalać
lie - lay - lain
leżeć; kłaść się
light - lit (or lighted) - lit (or lighted)
zapalić (światło); rozpalić (ognisko)
lose - lost - lost
zgubić; stracić
make - made - made
zrobić; wykonać
mean - meant - meant
znaczyć; oznaczać; mieć na myśli
meet - met - met
spotkać; poznać
pay - paid - paid
(za)płacić
put - put - put
położyć; umieścić
read - read (WYMOWA!: red) - read (WYMOWA!: red)
(prze)czytać
ride - rode - ridden
przejechać się
ring - rang - rung
(za)dzwonić
rise - rose - risen
rosnąć; wznosić się; wschodzić (o słońcu)
run - ran - run
biegać; pobiec
say - said - said
powiedzieć
see - saw - seen
zobaczyć; widzieć
sell - sold - sold
sprzedać
send - sent - sent
wysłać
set - set - set
ustawić; nastawić
sew - sewed - sewn (or sewed)
szyć
shake - shook - shaken
wstrząsać; trząść się
shine - shone (or shined) - shone (or shined)
błyszczeć; lśnić
shoot - shot - shot
strzelać; kręcić (fim)
show - showed - shown
pokazać
shut - shut - shut
zamknąć
sing - sang - sung
śpiewać
sit - sat - sat
siedzieć; usiąść
sleep - slept - slept
spać
smell - smelt (or smelled) - smelt (or smelled)
pachnieć; śmierdzieć; wąchać
speak - spoke - spoken
mówić; porozmawiać
spell - spelt (or spelled) - spelt (or spelled)
pisać (literować; pisać ortograficznie)
spend - spent - spent
wydać (pieniądze); spędzać (czas)
stand - stood - stood
stać
steal - stole - stolen
ukraść
stick - stuck - stuck
naklejać; przykleić (się); wetknąć
sting - stung - stung
użądlić
swear - swore - sworn
przysięgać; przeklinać
sweep - swept - swept
zamiatać
swim - swam - swum
pływać
take - took - taken
brać; wziąć
teach - taught - taught
uczyć kogoś
tear (WYMOWA!: teə) - tore - torn
rozerwać; podrzeć
tell - told - told
(o)powiedzieć; opowiadać
think - thought - thought
myśleć; sądzić; uważać
throw - threw - thrown
rzucać; ciskać
understand - understood - understood
(z)rozumieć
wake - woke - woken
budzić (się)
wear - wore - worn
nosić (ubranie, kolczyki, makijaż)
win - won - won
wygrać; zdobyć
write - wrote - written
(na)pisać