26 terms

Kurmanji Kurdish - Baran Rizgar Lesson 5

Vocabulary from Baran Rizgar's "Learn Kurdish" / "Dersên Kurdî."
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

ard
(m) flour
beran
(m) ram
bexçe
(m) garden
bijûn
healthy
bizin
(f) nanny-goat
ceh
(m) barley
dew
(m) watered down yoghurt
dîk
(m) cock, rooster
genim
(m) wheat
hênik
cool
hindik
little, a few
kanî
(f) fountain
mast
(m) yoghurt
mirîşk
(f) hen
mirov
(f,m) person, human being
mîh (, mî)
(f) sheep
nêrî
(m) billy-goat
pez
(f,m) sheep or goat, flock
pîn(ik)
(f) coop
pîvaz
(f) onion
rez
(m) orchard; vineyard
şîr
(m) milk
tirî
(m) grapes
xerzik
(m) vineyard
xweşik
nice, beautiful
zevî
(f) field