Matematik ord - begrepp

STUDY
PLAY
omkrets
mäts runt en figur
kvot
svaret i en division
area
mått på hela ytan av en figur
addition
Räknesättet ex 5+7
subtraktion
Räknesättet ex 7-3
centimeter
cm
millimeter
mm
meter
m
kilometer
km
mulitplikation
Räknesättet ex 5x6
division
Räknesättet ex 12/4
summa
svaret i en addition
differens
svaret i en subtraktion, skillnad
produkt
svaret i en multiplikation
kub
är en "kloss" som har sex kvadratiska yttersidor
rektangel
är en fyrhörnig plan geometrisk figur som har fyra räta vinklar i hörnen.
kvadrat
fyrhörning med räta vinklar och alla sidor lika långa.
volym
är en storhet, som beskriver hur mycket ett föremål, till exempel en tunna eller en skål, rymmer
algoritm
uppställning, uträkning, ställa upp
hastighet
hur fort något rör sig, hur långt något kommer på enviss tid
stapeldiagram
cirkeldiagram
Linjediagram
Frekvenstabell
Ekvation
5x+3=15
Triangelns area
(bxh)/2
Rektangelns area
bxh
0,01
En hundradel
0,1
En tiondel
0,001
En tusendel
OTHER SETS BY THIS CREATOR