42 terms

Project 4 - Unit 4-ABC

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

amazed
ohromený
bark
štěkat
careless
lehkomyslný
crooked
křivolaký
crossroads
křižovatka
expect
očekávat
gentle
jemný
knock
klepat
optimist
optimista/optimistka
pessimist
pesimista/pesimistka
realist
realista/realistka
scream
křičet
shoot
střílet
worried
ustaraný
armour
brnění
battle
bitva
crown
koruna
flag
vlajka
helmet
helmice
hide
schovat (se)
imagine
představit si
knight
rytíř
magic
kouzelný
mark
označit
medieval
středověký
offer
nabízet
prefer
dávat přednost
promise
slíbit
refuse
odmítnout
shield
štít
shore
pobřeží
sword
meč
weak
slabý
wounded
(z)raněný
burglary
vloupání
climb out of
vylézat z
climb over
přelézt
gate
vrata
guard
(o)hlídat
handcuff
spoutat
handcuffs
pouta
notebook
zápisník

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.