Only $2.99/month

אומנות יפן

Terms in this set (59)

המורכבות של הרגשות ותהליכים באים לידי ביטוי באופן בו האלמנטים מונחים אחד ביחס לשני. הדמויות פרוסות לאורך כל הקומפוזיציה, ויש ריבוי פרגודים שמפרידים ביניהם ויוצרים מעין מבוך. המבט שלנו בתמונה אמור לעקוב אחרי הדמויות ולגרום לנו להבין את מורכבות הסיטואציה בהם הן מצויות. בתקופת הרנסנס (אירופה, מאה 15) פותחו טכניקות מתמטיות לייצוג חלל אשלייתי, ייצוג החלל באופן המכונה "פרספקטיבה מדעית" או "פרספקטיבה לינארית". ישנן טכניקות נוספות לייצוג תלת ממד על דו ממד, אך ללא כוונה ליצור אשליה של חלל (למשל, פרספקטיבה מושגית). במגילות גנג'י המאוירות יש שימוש בפרספקטיבה איזומטרית, שאינה מבקשת ליצור אשליה של עומק, אלא להוביל את העין בזיגזג (ולכן היא נקראת לפעמים גם "קומפוזיציית זיגזג"). פרספקטיבה איזומטרית (זיג-גז): הקווים המציינים את החלל נשארים מקבילים ואינם מתמזגים לכדי נקודת מגוז. בתקופת הרנסאנס פותחו שיטות הנדסיות ומתמטיות לתיאור תלת מימד בדו מימד, ומשם המושג פרספקטיבה, באומנות היפנית הוא מקבל משמעות וצורות יישום שונות.